Certyfikacja baterii przeciwlotniczej zestawu SON

W dniach 27-30 czerwca br. bateria przeciwlotniczego zestawu SON z 15 gołdapskiego pułku przeciwlotniczego, w ramach ćwiczenia taktyczno–specjalnego pk. Lotnik–17, została poddana certyfikacji narodowej przez zespół kontrolny z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas ćwiczenia pododdział został poddany sprawdzianowi z zakresu wyszkolenia ogniowego i taktycznego w trakcie realizacji kierowania ogniem podczas odpierania uderzeń środków napadu powietrznego, strzelania bojowego z armat przeciwlotniczych, pokonywania odcinka skażonego oraz działania w ramach procedur C-IED i MEDEVAC. Dodatkowo skontrolowany został również stan techniczny sprzętu wojskowego i uzbrojenia, wyposażenie i kwalifikacje żołnierzy oraz dokumentacja szkoleniowa.

Uzyskane przez stan etatowy baterii przeciwlotniczej SON dowodzonej przez kpt. Piotra Garackiewicza wyniki potwierdziły bardzo wysoki poziom wyszkolenia pododdziału, który w finalnym rozliczeniu uzyskał ocenę – bateria przeciwlotnicza zdolna do podjęcia działań zgodnie z przeznaczeniem.

Kolejnym sprawdzianem gotowości pododdziału będzie certyfikacja sojusznicza prowadzona przez oficerów z Dowództwa NATO.

Źródło: DGRSZ
Tekst: ppłk Radosław Kudraj
Zdjęcia: mł. chor. Tomasz Witkowski