WSOSP: Rektor-Komendant WSOSP z wizytą w Bredzie

Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, na zaproszenie ppłk. Carlo Mekes’a, Komendanta Królewskiej Akademii Wojskowej w Bredzie, w Królestwie Zjednoczonych Niderlandów, wziął udział w dwudniowej Konferencji Komendantów Akademii Wojskowych w Europie (EUAFA).

Celem spotkania 21 Komendantów-Rektorów dla których wspólnym mianownikiem jest kształcenie młodych adeptów sztuki wojennej, było omówienie inicjatyw, które w najbliższej przyszłości pozwolą rozwinąć potencjalne obszary wielostronnej współpracy oraz stworzą okazję do szerokiej wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami. Konferencja była też okazją do wypracowania rekomendacji, które w najbliższym czasie pomogą wprowadzić kompatybilne moduły kształcenia umożliwiające wzajemną wymianę zarówno podchorążych jak i instruktorów między krajami należącymi do EUAFA.
Konferencja była kolejnym ważnym wydarzeniem przeprowadzonym pod wspólną egidą EUAFA, delegacje odwiedziły bazę wojskową Holenderskich Sił Powietrznych w Woensdrecht. Wizytę w Holandii zakończyła recepcja wydana w salach Królewskiej Akademii Wojskowej w Bredzie.


Holenderska Breda jest miejscem, w którym szczególnie wspomina się zasługi generała Maczka, który wraz ze swoimi podwładnymi jest honorowym obywatelem miasta. Generał Krawczyk, podczas wizyty w Holandii, oddał hołd legendarnemu dowódcy 1PDPanc i jego żołnierzom spoczywającym na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bredzie.