ILOT: Odszedł dr inż. Wojciech Potkański

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2017 roku w Warszawie w wieku 73 lat odszedł dr inż. Wojciech Potkański, zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa i dyrektor ds. naukowych w latach 1995-2015, współtwórca Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji oraz Engineering Design Center w Instytucie Lotnictwa. Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 27 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w kościele w miejscowości Kozłów Biskupi koło Sochaczewa.

Wojciech Potkański był specjalistą w dziedzinie aerodynamiki i obliczeń flatterowych. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1968 roku na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W latach 1969-1971 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, następnie w 1971-1995 w WSK-Mielec. W okresie pracy w WSK-Mielec był odpowiedzialny za analizy aerodynamiczne, wytrzymałościowe i flatterowe projektowanych samolotów. W programie budowy samolotów M-15, M-18 i I-22 Iryda wprowadził nowoczesne metody obliczeniowe dynamiki i flatteru płatowców. W 1980 roku obronił w Polskiej Akademii Nauk pracę doktorską na temat: „Obciążenia aerodynamiczne odkształcalnego dwupłata w przepływie potencjalnym”. W latach 1981-1995 był pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej. Prowadził wykłady i ćwiczenia z aeroelastyczności i mechaniki lotu na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Był jednym z głównych negocjatorów umowy z firmą General Electric w zakresie projektowania i badań silników lotniczych zakończonych podpisaniem porozumienia o współpracy w dniu 17 kwietnia 2000 roku.

Okres ten i wysiłki Wojciecha Potkańskiego wspomina dyrektor Instytutu Lotnictwa, profesor Witold Wiśniowski:

– Był specjalistą o wielkiej wiedzy i umiejętnościach, człowiekiem skromnym, mądrym i rozważnym. Jego doświadczenie przemysłowe i wiedza zdecydowanie wsparły Instytut. Od roku 2000 Wojtek wziął na siebie odpowiedzialność za kontakty z General Electric i nadzór nad działalnością Engineering Design Center – pionu Instytutu stworzonego do amerykańskiej współpracy. W tym obszarze Jego wysiłku i zaangażowania nie sposób przecenić. W znacznym stopniu jego zasługą jest to, że dzisiaj zatrudnienie w badaniach na rzecz General Electric przekracza 1800 specjalistów.

Od 2004 roku Wojciech Potkański uczestniczył we wdrażaniu i realizacji w Instytucie Lotnictwa programu offsetowego związanego z zakupem samolotów F-16 i CASA-295. Efektem tej działalności był szybki rozwój laboratoriów badań materiałów i konstrukcji. Programy offsetowe były punktem startowym do wejścia Instytutu Lotnictwa na krajowy (WSK Rzeszów, PZL Mielec) i globalny rynek zaawansowanych usług badawczych w tym zakresie.

Wojciech Potkański aktywnie działał w Panelu Technologii Pojazdów Stosowanych AVT w Organizacji Badań i Technologii STO NATO jako jeden z trzech przedstawicieli Polski powołanych przez MON.

Odznaczony został wieloma odznaczeniami, m.in.

Krzyżem Kawalerskim – 2011 r.,
Złotym Krzyżem Zasługi – 2002 r.,
Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.,
Brązowym Krzyżem Zasługi – 1980 r.,
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 2006 r.,
Złotą Honorową Odznaka SIMP – 2006 r.,
Srebrną Odznaką Honorową NOT – 2010 r.
Odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” – 2016 r.
Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 2016 r.
Odznaką „Zasłużony Pracownik Instytutu Lotnictwa”

Źródło: ILOT
Zdjęcie: ILOT
Autor: ILOT