MON: Co najmniej 2% PKB na obronność w 2018r

Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 06.06.2017 r. na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza rząd ustalił, że podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. zostanie przeznaczone co najmniej 2 proc. PKB na 2018 r. na obronność.

Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018.

Więcej: https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-rok-2018.html

Źródło: MON
Zdjęcie: premier.gov.pl