II Międzynarodowy Piknik Lotniczy – „Lotnicze Depułtycze”