25. BKPow: Pierwsze skoki

W dniu 22 marca br. żołnierze uczestniczący w kursie podstawowym w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej wykonali swoje pierwsze skoki ze spadochronem.

Pierwsze skoki ze spadochronem, a tym samym pierwsze kroki, aby otrzymać odznakę skoczka spadochronowego. Odznaka, potocznie nazywana „gapą” to wyróżnik żołnierzy jednostek Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, prowadzących szkolenie spadochronowo – desantowe.

Aby taką odznakę otrzymać uczestnicy kursu będą musieli wykonać jeszcze cztery skoki z samolotów i śmigłowców, a w tym skoki z bronią i pełnym wyposażeniem indywidualnym oraz skoki w nocy.Prz

epustką do pierwszego skoku stanowił pomyślnie zdany egzamin, poprzedzony godzinami spędzonymi na przyrządach ośrodka szkolenia naziemnego oraz w układalni spadochronów.

Skoki wykonywane były z pokładu śmigłowca W-3 Sokół z wysokości 400 metrów ze spadochronami desantowymi typu AD-95 serii 2.

Skoki spadochronowe i możliwość otrzymania „gapy” to nie jedyne atrakcje 4-tygodniowego kursu w Ośrodku w Leźnicy Wielkiej. Desantowanie z pokładu śmigłowców transportowych różnymi technikami (z przyziemienia oraz z wykorzystaniem liny grubej), a także zajęcia ze współdziałania ze śmigłowcami stanowią, że kurs w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno – Spadochronowego cieszy się dużą popularnością i ma wysoką rangę wśród żołnierzy jednostek prowadzących szkolenie spadochronowo-desantowe.

Źródło: DGRSZ
Tekst: ppłk Rafał Meresiński
Zdjęcia: mł. chor. Artur Wiśniewski