WSOSP: Międzynarodowa Konferencja i Wystawa

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA, organizowana przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A..

Konferencja i wystawa są rozwinięciem organizowanej od 10 lat przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy LOTNISKO, której tematyka zogniskowana była na naziemnej infrastrukturze transportu lotniczego i jej rozbudowie. Współorganizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie – kuźnia kadr lotnictwa państwowego i  cywilnego oraz jeden z najważniejszych symboli polskiego lotnictwa wojskowego.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia mające wpływ na rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, infrastrukturalne i organizacyjne, rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej oraz związany z tym rozwój różnorodnych gałęzi gospodarki, w tym w szczególności przemysłu lotniczego.

Tematyka:

 • Rozwój przemysłu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – perspektywy i kierunki współpracy kooperacyjnej
 • Siły Powietrzne i lotnictwo Wojsk Lądowych w Planach Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP –wymagania techniczno-taktyczne i dostępne technologie
 • Rozwój rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – kierunki rozwoju i trendy
 • Innowacyjne technologie i trendy w rozwoju konstrukcji statków powietrznych
 • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego – rozwiązania prawne, organizacyjne i techniczne
 • Infrastruktura lotnisk – rozwiązania na rzecz obsługi statków powietrznych oraz bezpieczeństwa
 • Porty lotnicze nowej generacji – rozwiązania organizacyjne i techniczne dla budowy przewagi konkurencyjnej lotnisk różnej wielkości
 • Kształcenie kadr lotnictwa państwowego i cywilnego – wymagania, rozwiązania technologiczne i organizacyjne

Dotychczas przyznane patronaty honorowe:

 • Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa;
 • Pan Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
 • Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej;
 • Pan Andrzej Maciejewski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
 • Pan Jerzy Meysztowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Swój udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, Sił Zbrojnych, Policji, portów lotniczych, linii lotniczych, firm handlingowych, uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych oraz innych podmiotów profesjonalnie związanych z rozwojem i wykorzystaniem lotnictwa cywilnego i państwowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w wydarzeniu, kontakt z Zarządem Targów Warszawskich S.A., tel. (+48) 604 960 183, (+48) 609 541 112, (+48) 22 849 60 06, e-mail: lotnictwo@ztw.pl

Źródło / Autor: WSOSP