PAŻP po raz kolejny z szansą na środki z Unii Europejskiej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i UE wspólnie zmieniają europejskie niebo! Już po raz trzeci mamy szansę na środki z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Ponad 70 aplikantów będzie realizować 94 projekty w ramach programu SESAR Deployment Programme Implementation 2016 – Cluster 1: General.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ubiega się o ponad 7 mln EUR (7 389 728 EUR) dotacji na realizację 11 projektów, z czego w 5 Agencja pełni rolę lidera projektu.

Projekty składane przez PAŻP jako lidera projektu:

• ATM System Upgrade towards Free Route Airspace – Projekt będzie kontynuacją serii planowanych aktualizacji systemu PANSA ATM, które umożliwią zastosowanie Free Route Airspace między zainteresowanymi Rejonami Informacji Powietrznej (FIR) i pozwolą wdrożyć regionalny FRA. Projekt zakłada rozszerzenie współpracy z Oro Navigacija (Litwa), BELAERONAVIGATSIA (Białoruś) i UkSATSE (Ukraina) i będzie głównym czynnikiem pozwalającym na wdrożenie transgranicznego FRA na wschodniej granicy FIR WARSZAWA.

• iTEC Tests, Validations and Planning (iTEC-TVP) – Testy, Walidacja, Planowanie stanowi drugą fazę migracji PAŻP na nowy system zarządzania ruchem lotniczym.

• TRAFFIC FRA – Projekt polega na aktualizacji systemu TRAFFIC i będzie miał wpływ na wprowadzenie Free Route Airspace w Polsce.

• Traffic Complexity Tool – Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowej technologii monitorowania, zarządzania oraz oceny informacji przetwarzanej przez ATFCM. Narzędzie to zostanie wdrożone przez PAŻP w celu pełnej integracji transferu i przetwarzana danych z Network Managerem.

• Implementation of Data Link Service for the ATM in FIR Warsaw – Celem projektu jest wdrożenie usług Data Link Service powyżej FL285 w FIR Warszawa wymaganych regulacją Komisji Europejskiej nr 29/2009. Projekt na płaszczyźnie technicznej obejmuje rozbudowę systemu zarządzania ruchem lotniczym Pegasus_21 o funkcjonalność CPDLC, pozyskanie przez PANSA usługi transmisji danych na bazie naziemnej infrastruktury SITA oraz ARINC.

Projekty składane przez PAŻP jako partnera projektu:

• Gate One Free Route Airspace (GO FRA) Study – Prace studyjne GO FRA mają na celu zbadanie wykonalności FRA w ramach Gate One area składającej się z Baltic FAB, Danube FAB, FAB CE, Bosnia, Hercegowina oraz Serbia i Czarnogóra. Projekt ma na celu usunięcie luk między różnymi inicjatywami, jako pośredni krok w celu wdrożenia Pan-Europejskiego FRA.

• Deploy SWIM Governance – Projekt polega na wdrożeniu SWIM Governance przez grupę użytkowników.

• NewPENS Stakeholders contribution for the procurement and deployment of NewPENS – Projekt polega na pozyskaniu usługi oraz migracji do nowej usługi systemów korzystających z obecnie używanej sieci PENS

• DLS Implementation Project – Path 2 – Projekt ma na celu wsparcie działań SESAR DEPLOYMENT MANAGERA w zakresie DLS Recovery Plan i definiowanie European DLS Common Governance, identyfikację Service Areas oraz skomponowanie architektury systemu.

• General Call – DLS Implementation Project – Path 1 „Ground” stakeholders – Projekt polega na rozwoju DLS i modernizacji poprzez sieć Multi frequency na poziomie regionalnym, przejście z Modelu A do Modelu B i z Modelu C do Modelu C z muticzęstotliwością oraz harmonizacja i interoperacyjność pomiędzy infrastruktura typu 1 i typu 2 określonych w SDM Recovery Plan.

• European Deployment Roadmap for Flight Object Interoperability – Projekt studyjny polegający na przygotowaniu European Deployment Roadmap dla Flight Object Interoperability dla projektu wdrożeniowego.
Złożony projekt podlegać teraz będzie ocenie Agencji INEA (Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci), a jej wyniki spodziewane są w lipcu br.

To już trzeci konkurs CEF, w którym startuje PAŻP. Do tej pory otrzymaliśmy dofinansowanie dla 3 projektów na łączną kwotę wsparcia w wysokości 6,3 mln EUR.

Komunikat CEF

Źródło: PAŻP