Bombardowania strategiczne, a Casablanca 1943. Przyczyny, przebieg i skutki konferencji