PAŻP w programie SESAR 2020

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze udział w kolejnej edycji programu badawczo-rozwojowego SESAR, stanowiącym komponent technologiczny inicjatywy Single European Sky.

Z końcem 2016 roku ruszyła II tura programu: SESAR 2020. Jego główne cele to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.
Obecnie program SESAR 2020 jest w fazie realizacji (rozpoczęła się Pierwsza Fala, tzw. Wave 1, która potrwa do roku 2019 r.).

Za realizację programu odpowiada Partnerstwo Publiczno-Prywatne SESAR Joint Undertaking (SJU), skupiające największe instytucje zarządzające ruchem lotniczym w Europie, wraz z konsorcjum zarządzających największymi portami lotniczymi w Europie, producentami zautomatyzowanych systemów naziemnych jak i wyposażenia pokładowego oraz Komisją Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL.

W ramach programu SESAR 2020 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej reprezentuje konsorcjum B4, stworzone przez PAŻP, litewską Oro Navigaciję, czeską ANS CR oraz słowacki LPS.
PAŻP, przy wsparciu m.in. Politechniki Warszawskiej, Rzeszowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz różnych przedmiotów przemysłowych, pracuje w projektach wszystkich czterech kluczowych obszarów (Key Features) europejskiego ATM Master Plan, tj.:

– High Performing Airports – wysoko wydajne lotniska,

– Enabling Aviation Infrastructure – infrastruktura lotnicza,

– Advanced Air Traffic Services – zaawansowane usługi zarządzania ruchem lotniczym,

– Optimised ATM Network Services – zoptymalizowane sieci zarządzania ruchem lotniczym.

Celem poszczególnych projektów R&D, realizowanych m.in., przez PAŻP, jest opracowanie jakościowo innowacyjnych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych dla systemu ATM w Europie.

Zakłada się, że produkcja oraz wdrożenie do użytku operacyjnego nowoczesnej infrastruktury ATM, składającej się z interoperacyjnych technologii gwarantujących wysoką skuteczność działania transportu lotniczego w Europie nastąpi do 2030 roku.

Źródło / Autor: PAŻP