Airbus 1 : 0 Boeing

Opublikowany dzisiaj przez Panel Światowej Organizacji Handlu (WTO) raport w sprawie DS487 potwierdza, że Stany Zjednoczone zignorowały międzynarodowe zasady handlu pozwalając na przyznanie nielegalnych dotacji Boeingowi, których celem tym razem były prace nad samolotem 777X. Panel uznał, że wielomiliardowe dotacje przyznane Boeingowi przez stan Waszyngton obejmowały „zabronione” dotacje, które według słów Panelu należą do „szczególnej kategorii (…) które Członkowie uznali za stwarzające takie zakłócenia w handlu, że są niedopuszczalne”, ponieważ zostały „zaprojektowane konkretnie po to, by wpłynąć na wyniki handlowe”.
„Stany Zjednoczone i Boeing wywołały tę kłótnię w łonie WTO, a dzisiejsze orzeczenie stanowi kolejny cios dla tej strategii” – powiedział Tom Enders, dyrektor generalny Airbus Group. „Po ogłoszeniu dzisiejszego historycznego orzeczenia zabronione dotacje muszą zostać natychmiast wycofane, co oznacza, że Boeing musi zrezygnować z tych ogromnych subsydiów podatkowych”.
Orzeczenie to stanowi uzupełnienie wcześniejszego orzeczenia WTO w 2012 roku, wedle którego rządy federalne, stanowe i lokalne w Stanach Zjednoczonych udzielają ogromnych, sprzecznych z zasadami WTO dotacji Boeingowi (DS353), a których wartość wynosi obecnie 26 mld USD dotacji w czystej postaci, których Boeing nie zamierza spłacić. „Wcześniejsze orzeczenia WTO potwierdziły już, że B787 był najbardziej dotowanym samolotem w dziejach lotnictwa” – powiedział Fabrice Brégier, prezes i dyrektor generalny Airbusa. „Dzisiejszy raport nie pozostawia wątpliwości, że Boeing poszedł jeszcze dalej. Prace rozwojowe nad 777X nie będą kosztowały Boeinga ani dolara dzięki podatnikom stanu Waszyngton. Szacujemy, że szkody ponoszone przez Airbus i europejską branżę lotniczą i kosmiczną w regionie wynoszą jak dotąd 50 mld USD – i dotyczy to tylko samolotu 777X. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. Handlu (United States Trade Representative, USTR) powinien podjąć natychmiastowe działania. To nie może dalej trwać. Czas, by Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. Handlu zaczął nalegać, by Boeing zrezygnował ze swojego niekonkurencyjnego postępowania”.
Wśród dotacji uznanych za sprzeczne z zasadami WTO w 2012 roku – wskutek znacznych szkód konkurencyjnych poniesionych przez Airbusa – był ten sam system zachęt podatkowych stanu Waszyngton, który obecnie uznano za zawierający „zabronioną dotację”.
Specjaliści branżowi sugerują, że niemal 9 mld USD dotacji udzielonych przez stan Waszyngton wystarcza na pokrycie całości prac projektowych i produkcyjnych modelu 777X, co zasadniczo daje Boeingowi możliwość tzw. „jazdy na gapę”, eliminując całkowicie koszt prac rozwojowych i wprowadzenia samolotu na rynek.
Po uwzględnieniu dzisiejszego orzeczenia wraz z orzeczeniem z 2012 roku wydanym w ramach pierwotnego sporu, Boeing spowodował poniesienie przez Airbusa szkód w wysokości co najmniej 95 mld USD, co otwiera drzwi sankcjom handlowym wobec USA w ekwiwalentnej wysokości.
Panel ogłosił, że Stany Zjednoczone muszą w ciągu 90 dni położyć kres zabronionemu systemowi udzielania subwencji w stanie Waszyngton. Ponadto Stany Zjednoczone wciąż nie zastosowały się do postanowień pierwotnego orzeczenia WTO w sprawie dotacji dla Boeinga – publiczny raport panelu w tej sprawie powinien ukazać się za kilka miesięcy.
Airbus po raz kolejny gratuluje Komisji Europejskiej i rządom Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii sukcesu na forum WTO i jest wdzięczny za lata wysiłków zainwestowane w wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
„Mamy nadzieję, że wynik ten przekona osoby dążące w Boeingu do podtrzymania tego sporu handlowego do ponownego rozważenia tej sprawy” – zakończył Tom Enders.

Źródło / Autor: Airbus
Grafika: Airbus