DGRSZ: Zakończenie szkolenia pierwszej grupy polskich instruktorów na samolot M-346

Sześciu polskich pilotów z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego zakończyło szkolenie we Włoszech. Szkolenie zakończyło się w dniu 27 października br. skromną uroczystością, w czasie której kończący szkolenie we Włoszech piloci podziękowali włoskim instruktorom za ciężką pracę i poświęcony czas, a dowódca 61. Stormo (61. Skrzydło Lotnicze) Col. Luigi Casali, wręczył kursantom certyfikaty udziału w szkoleniu oraz pamiątkowe tablo.
Kurs we Włoszech piloci rozpoczęli rok temu od teoretycznego szkolenia naziemnego. Uczyli się przy pomocy systemu komputerowego CBT (Computer Based Training), polegającego na korzystaniu z multimedialnych prezentacji, animacji i testów interaktywnych.

– Piloci zapoznali się z budową, zasadami eksploatacji, a także funkcjonowaniem wszystkich systemów samolotu M-346. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tego etapu i zdaniu egzaminów teoretycznych, rozpoczęli szkolenie na symulatorach – wyjaśnia ppłk pil. Marek Kejna, stały przedstawiciel polskich sił powietrznych, nadzorujący szkolenie Polaków we Włoszech.

Najpierw szkolili się na prostym, komputerowym trenażerze SBT (Simulator Based Training). To na nim zapoznali się z architekturą kabiny – rozmieszczeniem wskaźników i włączników, sposobem posługiwania się nimi, a także procedurami awaryjnymi. Później czekało ich szkolenie na bardziej zaawansowanych symulatorach PTT (Part Task Trainer) i FMS (Full Mission Simulator). Na tych właśnie urządzeniach, w warunkach odzwierciedlających realny samolot trenowali loty.

– Następnie pod okiem specjalistów z włoskich sił powietrznych, nasi piloci rozpoczęli praktyczne szkolenie w powietrzu, doskonalili umiejętności praktyczne, wykonując loty na Masterach, na przykład loty z wykorzystaniem pokładowego systemu symulacji pola walki – dodaje ppłk Kejna.

Teraz po powrocie do kraju, nasi piloci wezmą aktywny udział w procesie odbioru dostarczanych samolotów do 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Pierwsza szóstka pilotów zajmie się wprowadzaniem systemu szkolenia zaawansowanego AJT do polskich Sił Powietrznych.

– Już w Polsce lotnicy przejdą przeszkolenie na „naszą” wersję samolotu, w tym szkolenie z wykorzystaniem wyświetlacza nahełmowego HMD (Helmet Mounted Display) TARGO oraz z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych NVG (Night Vision Gogels) – tłumaczy ppłk Kejna.

Jednocześnie prowadzone będą prace nad Programem oraz Metodyką szkolenia lotniczego na samolocie AJT. Do końca roku 2017 prace te powinny być zakończone i zweryfikowane poprzez szkolenie pierwszych dwóch pilotów. Dzięki temu w roku 2018 będzie możliwe rozpoczęcie szkolenia na M-346PlAF pierwszej grupy podchorążych WSOSP.

Źródło: DGRSZ

Tekst i zdjęcia: ppłk pil. Marek Kejna / Starszy Specjalista – Oficer Łącznikowy przy Leonardo i Włoskich SP M346 PlAF Program