Lufthansa Group: dobre wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 roku