Lufthansa Group: dobre wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 roku

Lufthansa Group odnotowuje dobre wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 roku w trudnym otoczeniu rynkowym.

Styczeń-wrzesień 2016:

• Skorygowany EBIT w wysokości 1 677 miliona euro blisko wyniku z poprzedniego roku

• Skorygowane koszty jednostkowe spadły o 2,1%

• Dobre zarządzanie i planowanie przepustowości zmniejszają spadek jednostkowych przychodów

• Lufthansa Passenger Airlines, Austrian Airlines oraz LSG z lepszymi wynikami niż w poprzednim roku

• Umocnienie stabilizacji finansowej

Perspektywy

• Prognozowany skorygowany EBIT za cały rok na podobnym poziomie do poprzedniego roku

• Rozwijanie Eurowings w kierunku europejskiej platformy konsolidacyjnej

• Kontynuacja dobrego zarządzania i planowania przepustowości

Źródło / Autor: Lufthansa