DGRSZ: Raróg , Kondor i Halny – koncepcje zatwierdzone