DGRSZ: Raróg , Kondor i Halny – koncepcje zatwierdzone

f-16_remigiusz-rakowski

Koncepcje ćwiczeń Raróg, Kondor i Halny – najważniejszych tegorocznych przedsięwzięć szkoleniowych związków taktycznych sił powietrznych, uzyskały aprobatę dowódcy generalnego. Ćwiczenia będą różniły się formą, ale ich wspólnym mianownikiem będzie połączoność działań.
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański w obecności zastępcy dowódcy gen. dyw. pilota Jana Śliwki, Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. pilota Tomasza Drewniaka oraz kierowniczej kadry dowództwa wysłuchał poprzez wideokonferencję meldunków dowódców skrzydeł nt. koncepcji ćwiczeń zaplanowanych do przeprowadzenia w najbliższym czasie.

Koncepcję ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Kondor-16 zameldował dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pilot Rościsław Stepaniuk. W ćwiczeniu głównym graczem będzie 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, w rolę drugoplanowych ćwiczących wcielą się grupy operacyjne oraz wybrane elementy jednostek bezpośrednio podporządkowanych dowódcy skrzydła. Celem ćwiczenia będzie zaplanowanie, przygotowanie i realizacja działań bojowych podczas połączonej operacji obronnej. Planując ćwiczenie, zespół autorski dużą wagę przywiązał do – wielokrotnie podkreślanej do tej pory przez dowódcę generalnego – potrzeby nadania większego znaczenia działaniom połączonym na szczeblu taktycznym, dlatego podczas Kondora zostanie zrealizowanych szereg zagadnień, które w ramach wspólnego modułu szkoleniowego zapewnią współdziałanie lotników, lądowców i marynarzy, przykładem takich działań będzie chociażby oddziaływanie na lotnictwo naziemnych środków obrony plot.

Formę ćwiczenia taktycznego z wojskami będzie miał również Raróg-16, jego koncepcję zaprezentował dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski. Głównym celem ćwiczenia będzie przygotowanie sił wydzielanych z sił powietrznych do zestawu Sił Odpowiedzi NATO 2016. Podobnie jak Kondor, ćwiczenie Raróg jest cyklicznie realizowanym przedsięwzięciem, jednakże tegoroczna jego edycja będzie różniła się od poprzednich daleko posuniętą integracją działań lotnictwa bojowego (F-16), transportowego (wydzielonego z 3.SLT), modułów gaśniczych oraz modułów odtwarzania drogi startowej.

Koncepcję ćwiczenia pk. Halny-16 przedstawił pełniący obowiązki dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. Jerzy Chojnowski. W odróżnieniu od wcześniej prezentowanych ćwiczeń, Halny-16 będzie miał formę ćwiczenia dowódczo-sztabowego, sprawdzeniu zostanie poddana obsada stanowiska dowodzenia skrzydła. Podczas ćwiczenia po raz pierwszy koncepcyjnie rozegrany zostanie aspekt wykonywania zadań bojowych na lotniskach szkolnych z manewrem przebazowania i zadań rozpoznawczych realizowanych przez samoloty szkolne w tylnej strefie działań.

Po wysłuchaniu meldunków, dowódca generalny gen. broni dr Mirosław Różański złożył podpisy na dokumentach, akceptując jednocześnie zaproponowane rozwiązania. Wszystkie trzy ćwiczenia odbędą się w maju br.

Źródło: DGRSZ
Tekst: ppłk Marek Pietrzak
Zdjęcie: Remigiusz Rakowski