Creotech Instruments w konsorcjum z PZL „Warszawa-Okęcie” – przygotowania do budowy polskiego SAR

Creotech Instruments

PZL „Warszawa-Okęcie” i Creotech Instruments S.A. zawiązały konsorcjum, którego celem jest realizacja na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej wstępnego studium wykonalności budowy pierwszego polskiego satelity zobrazowania radarowego.

Liderem konsorcjum jest PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. będący częścią Airbus Defence and Space. Creotech Instruments S.A. na zaproszenie lidera i wniosek Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która jest jego strategicznym inwestorem, będzie realizował istotne prace związane m.in. z przeglądem zdolności polskiego sektora kosmicznego w zakresie budowy satelity SAR.

– Udział Creotech Instruments S.A. w tym konsorcjum bardzo nas cieszy. Jest to dobry przykład realizacji strategii ARP, czyli budowy ekosystemu spółek zaawansowanych technologicznie – mówi Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu
– Agencja aktywnie wspiera innowacyjność gospodarki i dąży do zwiększenia konkurencyjności i rozwoju polskiego przemysłu, a obszar technologii kosmicznych uważam za szczególnie ważny – dodał.

Orbitalne oko dla wojska

Satelita SAR (Synthetic Aperture Radar) to satelita z radarem o tzw. syntetyzowanej aparaturze. Instrumenty tego typu służą do uzyskiwania obrazów nieruchomych obiektów o wysokiej rozróżnialności. Wykorzystywane są do tworzenia obrazów powierzchni Ziemi oraz innych planet. Zaliczają się do grupy sensorów aktywnych – źródłem emisji fali elektromagnetycznej systemu jest antena zainstalowana na pokładzie statku kosmicznego. Obraz tworzą odbicia od obiektów terenowych.

– Wielka zaletą systemów radarowych jest możliwość wykonywania pomiarów niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych – mówi Jacek Kosiec, Dyrektor Programu Kosmicznego w Creotech Instruments S.A. – Jest to niewątpliwa przewaga satelitów SAR nad instalacjami optoelektronicznymi, które są zależne od dobrych warunków atmosferycznych.

Wstępne studium wykonalności ma określić m.in. przyszłych użytkowników i dokładny zakres zastosowania w Polsce satelity typu SAR. Podstawą będzie analiza potrzeb Sił Zbrojnych RP, służb bezpieczeństwa państwa oraz administracji i gospodarki narodowej. Wstępne studium wykonalności obejmuje wiele różnych elementów, m.in. określenie możliwych rozwiązań technologicznych i szacowanego budżetu projektu, zalecenia dotyczące czasu trwania i harmonogramu realizacji projektu, rekomendacje dotyczące wykonawców projektów w Polsce oraz potencjalnych partnerów na forum międzynarodowym.

– Dziś polskie Siły Zbrojne korzystają z danych udostępnianych przez naszych sojuszników z Włoch, pochodzących z ich systemu COSMO SkyMed Seconda Generazione – mówi dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A. – Budowa narodowego systemu satelitarnego SAR przyczyni się do znacznego zwiększenia naszej suwerenności – dodaje Brona.

Źródło / Autor: Creotech Instruments