Doskonałe wyniki ruchu cargo na Lotnisku Chopina w 2015 r.

Lotnisko Chopina-A-1200

Ponad 58 tys. ton cargo odprawiono na Lotnisku Chopina w 2015 r. To o 9 proc. więcej niż w 2014 r. i najwięcej w całej historii warszawskiego portu.

W 2015 r. na warszawskim lotnisku odprawiono łącznie 58 284 tys. ton frachtu. W przewozach dominuje import – z zagranicy przywieziono do Warszawy 32,2 tys. ton towarów, podczas gdy eksport osiągnął 25,5 tys. ton.

[Tabela 1] Zestawienie tonażu ładunków cargo w 2015 r. (przylot-import i odlot-eksport w porównaniu do ubiegłego roku, wartości podane w kilogramach); obejmuje przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych:

 

Odlot

Przylot

Razem

Zmiana
2015/2014

Cargo [kg]

Ogółem

25 844 334

32 439 708

58 284 042

8,99%

Loty Międzynarodowe

25 491 947

32 243 640

57 735 587

9,38%

Loty Krajowe

352 387

196 068

548 455

-20,29%

 

Najpopularniejsze kierunki przewozów cargo z/do Warszawy wg wielkości wolumenu: Lipsk (8,2 tys. ton), Kolonia (8,0 tys. ton), Dubaj (6,1 tys. ton), Nowy Jork/Newark (5,8 tys. ton), Chicago (5,1 tys. ton).

[Tabela 2] Pięć najpopularniejszych destynacji ruchu cargo na Lotnisku Chopina w 2015 r. (przylot-import i odlot-eksport w porównaniu do ubiegłego roku, wartości podane w kilogramach):

 

Miasto

2015

2014

ZMIANA
2015/2014

Lipsk

8187,5

7130,5

14,8%

Kolonia

7989,1

3589,7

122,6%

Dubaj

6107,7

6078,0

0,5%

Nowy Jork

5814,5

5218,1

11,4%

Chicago

5060,8

5185,8

-2,4%

 

Najwięksi przewoźnicy cargo na Lotnisku Chopina: PLL LOT (21,0 tys. ton), UPS Airlines (9,5 tys. ton), European Air Transport (8,2 tys. ton), Emirates (6,1 tys. ton), TNT Airways (3,0 tys. ton).

[Tabela 3] Pięciu największych przewoźników ładunku cargo na Lotnisku Chopina w 2015 r. (wszystkie operacje – przylot i odlot), masa cargo w tonach oraz zmiana procentowa w porównaniu do 2014:

 

Przewoźnik

2015

2014

Zmiana
2015/2014

PLL LOT

20960,6

20788,4

0,8%

UPS Airlines

9547,3

5370,9

77,8%

EUROPEAN AIR TRANSPORT

8237,4

7172,4

14,8%

EMIRATES

6107,7

6050,3

0,9%

TNT AIRWAYS

3007,0

2440,8

23,2%

 

– Rok 2015 był pod względem przewozów cargo bardzo udany. Lotnisko Chopina pozostaje od wielu lat polskim liderem w ruchu towarowym. Prognozy na ten rok również wskazują, że zapotrzebowanie na towary przewożone drogą lotniczą do i z naszej części Europy będzie wzrastało. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi przewoźnikami cargo. Jesteśmy na ścieżce wzrostu i rozwoju w tej kategorii przewozów – mówi Mariusz Szpikowski, dyrektor Lotniska Chopina.

Nieznacznie zmniejszył się wolumen przewożonej poczty w 2015 r. porównaniu do 2014
(-7,4 proc.). Łącznie obsłużono na Lotnisku Chopina ponad 14 tys. ton poczty. Przesyłki lotnicze na lotach krajowych spadły, podobnie jak w ubiegłym roku o 48 proc. Nieznacznie, bo o 2,2 proc., wzrosła masa poczty przewiezionej do/z Warszawy na trasach międzynarodowych, z czego więcej przesyłek zostało wysłanych z Polski (7,4 tys. ton) niż u nas zostało odebranych (5,1 tys. ton).

[Tabela 4] Zestawienie tonażu ładunku poczty w 2015 r. (przylot-import i odlot-eksport w porównaniu do ubiegłego roku, wartości podane w kilogramach); obejmuje przewóz ładunków i poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych:

 

Odlot

Przylot

Razem

Zmiana
2015/2014

Poczta [kg]

Ogółem

8 181 244

5 889 230

14 070 474

-7,41%

Loty Międzynarodowe

7 447 195

5 096 387

12 543 582

2,21%

Loty Krajowe

734 049

792 843

1 526 892

-47,79%

 

Najwięcej poczty z Lotniska Chopina lata do Frankfurtu, Londynu, Paryża, Amsterdamu i Kopenhagi. Największy przyrost w ilości wysyłanej poczty odnotował Paryż (39,5 proc.), natomiast o 12,1 proc. spadł wolumen poczty przesyłanej do Londynu.

[Tabela 5] Pięciu największych przewoźników pod względem ilości przewiezionej poczty w 2015 na Lotnisku Chopina, masa poczty w tonach oraz zmiana procentowa w porównaniu do 2014:

 

Przewoźnik

2015

2014

Zmiana
2015/2014

PLL LOT

7313,2

7617,5

-4,0%

Lufthansa

1741,4

1460,9

19,2%

Sprintair

1525,0

2922,5

-47,8%

Air France

746,9

429,6

73,9%

KLM

531,4

513,8

3,4%

 

[Tabela 6] Pięć najpopularniejszych destynacji pod względem ilości przewiezionej poczty w 2015 na Lotnisku Chopina, masa poczty w tonach oraz zmiana procentowa w porównaniu do roku 2014:

 

Miasto

2015

2014

Zmiana 2015/2014

Frankfurt

1583,3

1663,3

-4,8%

Londyn

1486,4

1691,8

-12,1%

Paryż

1160,8

832,1

39,5%

Amsterdam

888,4

781,9

13,6%

Kopenhaga

660,3

589,1

12,1%

 

Warszawski port lotniczy obsługuje ponad 70 proc. ruchu towarowego w Polsce. Najczęściej przewożonymi towarami są: części i materiały eksploatacyjne dla przemysłu ciężkiego, leki oraz książki i gazety.

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina

Zdjęcie: Lotnisko Chopina