WIML: Czy niezdrowa dieta jest przyczyną zmian w funkcji mózgu w otyłości?

WIML

W wydaniu elektronicznym czasopisma PLOS One (IF = 3,23, MNiSW = 40) ukazał się artykuł współautorstwa pracowników WIML pt: „Does Long-Term High Fat Diet Always Lead to Smaller Hippocampi Volumes, Metabolite Concentrations, and Worse Learning and Memory? A Magnetic Resonance and Behavioral Study in Wistar Rats”.

Artykuł powstał w ramach projektu ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w WIML, którego celem było sprawdzenie w modelu zwierzęcym, czy zastosowanie diety wysokotłuszczowej, zawierającej cukry proste (w smaku podobna do batoników) powoduje zmiany w centralnym układzie nerwowym podobne do tych, które obserwuje się u ludzi cierpiących na otyłość.

Okazało się, że zastosowana dieta nie spowodowała oczekiwanych zmian. Wręcz przeciwnie, zaobserwowano polepszenie wyników dotyczących uczenia się i pamięci, a także, po roku jej stosowania, zaobserwowano poprawę markerów hipokampa w grupie zwierząt stosujących tą dietę, który jest związany z procesami formowania oraz odtwarzania pamięci długoterminowej.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki wskazują że problemu otyłości nie można zredukować do nieprzestrzegania diety i słabej woli osoby otyłej. Wyniki te były wcześniej przedstawiane podczas 20. Światowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Chirurgii Otyłości i Zaburzeń Metabolizmu-IFSO http://www.wiml.waw.pl/pl/WIML_na_IFSO.

Projekt był wykonywany w konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Politechniką Warszawską, Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Warszawie oraz WIML. Nasza instytucja reprezentowana była przez Agatę Gaździńską, Mariusza Wyleżoła, oraz Stefana Gaździńskiego, który kierował tym projektem. Szeroko zakrojone badania nad otyłością olbrzymią u ludzi prowadzone są w WIML, m.in. w ramach projektu BANG (finansowanego przez narodowe Centrum Nauki).

Autorzy przestrzegają przed zbyt optymistycznym podchodzeniem do wyników. Dieta wysokotłuszczowa, np. dieta Kwaśniewskiego, przynosi wprawdzie spadek masy ciała ale brak rygorystycznego przestrzegania jej zasad prowadzi do odzyskania lub wręcz zwiększenia masy ciała. Może mieć także negatywny wpływ na mózg i jego funkcje, co zostało udokumentowane w innych badaniach zwierzęcych.

Zainteresowanych tematyką zdrowego odżywiania zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem kulinarnym opracowanym merytorycznie przez dr Agatę Gaździńską, kierownik Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości w WIML, a wydanego przez Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, który jest dostępny w formacie PDF na stronie:http://www.wiml.waw.pl/obrazy/doc/2015/2015_OD-WAGA.pdf .

Artykuł pt. “Does Long-Term High Fat Diet Always Lead to Smaller Hippocampi Volumes, Metabolite Concentrations, and Worse Learning and Memory? A Magnetic Resonance and Behavioral Study in Wistar Rats” jest dostępny na stronie:http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139987

Źródło: WIML