LISA Pathfinder gotowy do startu z Kourou

Airbus Defence and Space

LISA Pathfinder, demonstrator technologii wykrywania fal grawitacyjnych opracowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), jest przygotowywany przez inżynierów Airbus Defence and Space, drugiej największej firmy kosmicznej na świecie, do startu z Kourou w Gujanie Francuskiej w dniu 2 grudnia 2015.

Zbudowany przez Airbus Defence and Space statek kosmiczny o masie 1,9 tony zostanie wyniesiony na orbitę przez europejską rakietę Vega. ESA wybrała badania grawitacji jako temat naukowy swojej trzeciej misji typu L (L3), do której satelita w rodzaju LISA był głównym kandydatem. Fale grawitacyjne pozwolą astronomom studiować wszechświat na nowe sposoby, a przyszłe systemy teleskopowe będą mogły obserwować egzotyczne źródła, takie jak kolizje supermasywnych czarnych dziur

Po starcie LISA Pathfinder będzie przez dwa tygodnie podwyższał swoją orbitę z wykorzystaniem specjalnego modułu napędowego, również zbudowanego przez Airbus Defence and Space, który zostanie uruchomiony sześciokrotnie. Po ostatnim włączeniu ciągu i sprawdzeniu kondycji statku kosmicznego moduł napędowy zostanie odrzucony, około 51 dni po starcie.

Statek kosmiczny będzie kontynuował podróż do pierwszego punktu libracyjnego (punktu Lagrange’a, L1) w odległości 1,5 mln kilometrów od Ziemi. Jego orbitą operacyjną będzie trajektoria Lissajous o wymiarach 500,000 km x 800,000 km wokół punktu L1. Podczas fazy dryfowania zostanie przetestowana i zweryfikowana sama platforma oraz dwa systemy napędowe (silnik na zimny gaz oraz koloidalne mikronewtonowe silniki manewrowe)

24 dni po oddzieleniu rozpoczną się przygotowania do misji. Trzy tygodnie zajmie uruchamianie modułu naukowego, w tym takie testy, jak uwalnianie i chwytanie mas testowych oraz weryfikacja bezciągowego systemu sterowania i kontroli wysokości (Drag Free and Attitude and Control System, DFACS). Następnie zacznie się sześciomiesięczna misja główna.

Demonstrator przenosi moduł LISA Technology Package (LTP) ważący około 150 kilogramów. Składa się on z interferometru laserowego, który mierzy zmiany odległości między dwoma precyzyjnie wykonanymi, złoto-platynowymi masami testowymi o wadze 1,96 kilogramów każda.

Kiedy sonda znajdzie się na orbicie wokół punktu L1, masy zostaną uwolnione z mechanizmu blokującego i będą utrzymywane w miejscu przez słabe pole elektrostatyczne, którym można bardzo precyzyjnie sterować. Kiedy ta elektrostatyczna aktywacja mas testowych zostanie wyłączona, dwa złoto-platynowe bloki będą mogły poruszać się niezależnie, bez żadnego oddziaływania ze strony otaczającego je statku kosmicznego.

Interferometr laserowy mierzy względne położenie i orientację mas – które będą oddalone o około 40 centymetrów – z dokładnością większą niż jedna milionowa średnicy ludzkiego włosa, czyli 0,01 nanometra.

W LISA Pathfinder zastosowano też dwa typu mikroskopijnych silników manewrowych, tak małych, że jeden ledwie wystarczyłby do zatrzymania płatka śniegu spadającego na ziemię. Dzięki nim statek kosmiczny będzie mógł przeciwstawić się działaniu zewnętrznych sił, takich jak ciśnienie promieniowania słonecznego, aby odizolować masy testowe od wszelkich zewnętrznych wpływów.

Podczas misji zostaną przetestowane dwa takie systemy mikronapędowe, jeden opracowany w Europie, a drugi w laboratoriach NASA.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powierzyła budowę sondy LISA Pathfinder brytyjskiemu oddziałowi Airbus Defence and Space, który jest odpowiedzialny za dostarczenie zintegrowanego, gotowego do lotu satelity. Niemiecki oddział Airbus Defence and Space skonstruował moduł LTP na zlecenie ESA i Niemieckiego Centrum Lotniczo-Kosmicznego (DLR) we współpracy z europejskimi firmami i instytutami badawczymi.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space