Bundeswehra nabywa pierwszy trójwymiarowy model ukształtowania powierzchni globu TanDEM-X w technologii cyfrowej

WorldDEM_Lake Constance_Germany_Copyright DLR e.V. 2015 and  Airbus DS Geo GmbH 2015

Airbus Defence and Space i niemieckie Ministerstwo Obrony podpisały umowę na wykorzystanie danych z misji TanDEM-X do zaktualizowania cyfrowego modelu ukształtowania terenu (Digital Elevation Model, DEM) Bundeswehry. Umowa obejmuje zarówno licencje na wykorzystanie danych opisujących globalne ukształtowanie terenu w obrębie 150 milionach km2 powierzchni Ziemi, jak i dodatkowe usługi zarządzania i edycji danych, które pomagają edytować, przechowywać i rozpowszechniać ten imponujący zbiór informacji. Umowa przewiduje też wsparcie i szkolenia, aby użytkownicy mogli wykorzystać pełen potencjał tego unikatowego i homogenicznego, globalnego zbioru danych.
Cyfrowy model ukształtowania terenu TanDEM-X został stworzony w ramach misji TanDEM-X zrealizowanej na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) między Airbus Defense and Space oraz Niemieckim Centrum Lotniczo-Kosmicznym (DLR). Jest to pierwszy globalny, spójny, pochodzący z jednego źródła i wysoce precyzyjny model DEM, który wyznacza nowy standard opisu ukształtowania lądów Ziemi. Airbus Defence and Space dysponuje wyłącznymi prawami handlowymi do tych danych, które są sprzedawane pod nazwą WorldDem, i opracował specjalne oprogramowanie, które umożliwia adaptację danych o ukształtowaniu terenu na potrzeby użytkowników wojskowych i komercyjnych.
Trójwymiarowa natura danych zapewnia idealne narzędzie wizualizacyjne do celów obserwacji, rozpoznania i planowania misji. Cyfrowy model ukształtowania terenu TanDEM-X umożliwia analizowanie krajobrazu z niedoścignioną szczegółowością, co ma kluczowe znaczenie w wojskowych projektach inżynierskich oraz w planowaniu operacyjnym, m.in. w mapowaniu przeszkód, ocenianiu linii wzroku oraz planowaniu toru lotu/możliwych miejsc lądowania.

Źródło / Autor: Airbus Defence and Space
Zdjęcie: Airbus Defence and Space