6. BPD: Przekazanie dowodzenia 6 Brygadą Powietrznodesantową