31. BLT: PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY 31. BLT A STOWARZYSZENIEM 62 (3) plm

1358

15 października 2015 r.Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego – płk pil. mgr inż. Grzegorz ŚLUSARZ i Prezes Stowarzyszenia Byłych Pilotów 62(3) plm – mjr mgr inż. pil. rez. Krzysztof STOBIENIECKI, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy.

15 października 2015 r., na hangarze H-1, w obecności zaproszonych gości i zebranych pilotów samolotów F-16, Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego – płk pil. mgr inż. Grzegorz ŚLUSARZ i Prezes Stowarzyszenia Byłych Pilotów 62(3) Pułku Lotnictwa Myśliwskiego – mjr mgr inż. pil. rez. Krzysztof STOBIENIECKI, uroczyście podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy, które pozwoli na realizację wspólnych inicjatyw, mających na celu promowanie pozytywnego wizerunku żołnierzy Sił Powietrznych, a także kultywowanie historycznych tradycji pułków lotniczych stacjonujących na lotnisku Krzesiny.
Doniosła uroczystość, okazała się wielopokoleniowym spotkaniem lotniczej społeczności. Wśród zaproszonych gości, członków Stowarzyszenia, byli piloci, którzy kilkadziesiąt lat temu wykonywali swoje zadania na samolotach Mig 21, Mig 19, a najmłodsze pokolenie reprezentowane było przez pilotów naszych „Jastrzębi”.
Po zakończonej części oficjalnej, zrobieniu pamiątkowych zdjęć doszło do wielu ciekawych rozmów, w czasie których tradycja i historia łączyła się z teraźniejszością. Piloci 62. i 3. pułku lotnictwa myśliwskiego byli bardzo ciekawi informacji związanych ze szkoleniem lotniczym i wykonywaniem zadań na F-16, w zamian przekazując wiele interesujących historii z okresu kiedy Oni „panowali” na Krzesińskim lotnisku.
Nie sposób w czasie tak krótkiej uroczystości było zaspokoić ciekawość i obopólne zainteresowanie historią i dniem dzisiejszym naszego funkcjonowania, dlatego też uznano, że to dopiero początek ciekawej współpracy pomiędzy 31. BLT, a byłymi pilotami pułków lotnictwa myśliwskiego, które przez lata wykonywały swoje zadania z naszego lotniska, strzegąc bezpieczeństwa polskiego nieba.

Źródło: 31. BLT
Tekst: mjr Krzysztof Terzyk
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Nanuś