Kategorie
News Polska

DGRSZ: Włoskie radary w polskiej służbie

img_5255

W 211 posterunku radiolokacyjnym dalekiego zasięgu w Chruścielu odbyła się uroczystość Final System Acceptance dla programu radarowego. Stanowi ona końcowy etap zatwierdzenia funkcjonalności radarów dalekiego zasięgu RAT-31DL typu BACKBONE będących na wyposażeniu pododdziałów 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej.

Podczas wdrażania do pracy bojowej radarów RAT-31DL przeprowadzono testy niezawodnościowe obejmujące ocenę niezawodności radaru, wydajności systemu logistycznego oraz wyszkolenia żołnierzy obsługi. Zakończenie testów z wynikiem pozytywnym było warunkiem koniecznym do uzyskania statusu Final System Acceptance (FSA – końcowego statusu wdrożenia radaru umożliwiającego rozpoczęcie pracy operacyjnej).

Przyznanie statusu FSA umożliwi pracę operacyjną radarów, zgłoszenie posterunków radiolokacyjnych dalekiego zasięgu do przeprowadzenia certyfikacji przez Dowództwo Operacyjne RSZ oraz pozwoli na uruchomienie wsparcia gwarancyjnego radarów przez producenta.

W FSA Ceremony udział wzięli szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztof Żabicki, zastępca dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej płk Stefan Świdurski, dowódca 8 batalionu radiotechnicznego ppłk Krzysztof Lis oraz przedstawiciele Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, agencji NCIA oraz wykonawcy, włoskiej firmy Selex.

Decyzją Rady Północnoatlantyckiej z 25 czerwca 1999 roku wprowadzono do realizacji pakiet inwestycyjny CP 5A0044 obejmujący budowę w Polsce posterunków radiolokacyjnych dalekiego zasięgu typu BACKBONE. Zakup i dostawa radarów została sfinansowana z budżetu NATO Security Investment Programme (Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa stworzonym w celu wspólnego finansowania projektów umożliwiających osiąganie przez Sojusz Północnoatlantycki określonych zdolności obronnych).

Radary RAT-31DL znajdują się na posterunkach w 211 prdz w Chruścielu i 184 prdz w Szypliszkach (w składzie 8. Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego) oraz 110 prdz Łabunie (w składzie 3. Sandomierskiego batalionu radiotechnicznego). Wszystkie należą do 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

Źródło: DGRSZ
Tekst: kpt. Tomasz Słotwiński
Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska