Kategorie
News Polska

DGRSZ: Kormoran-15 ćwiczenia lotnictwa morskiego

kormoran-1

Zwalczanie okrętów podwodnych, rozpoznanie obszarów morskich oraz udział w misjach poszukiwawczo–ratowniczych nad morzem i lądem to zadania załóg samolotów i śmigłowców podczas największego w tym roku ćwiczenia lotnictwa morskiego. Manewry Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej pod kryptonimem Kormoran-15 potrwają do końca tygodnia.

W trakcie wybranych epizodów ćwiczenia przewidziano współdziałanie załóg samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) z jednostkami 3. Flotylli Okrętów oraz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, które w tym samym czasie będą realizować zadnia w ramach manewrów pod kryptonimami Ostrobok-15 i Wargacz-15. Wśród nich będzie okręt podwodny, korweta, okręt transportowo-minowy, trałowiec, okręt ratowniczy oraz szkolny. Podczas epizodów poszukiwawczo-ratowniczych (SAR) zaplanowano również współpracę z jednostką interwencyjno-pościgową Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W ramach tegorocznych manewrów śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) Mi-14PŁ na co dzień stacjonujące na lotnisku w Darłowie przebazowały się do Gdyni, samoloty patrolowe An-28 Bryza 1R z Kaszubskiej Grupy Lotniczej w Siemirowicach będą operowały z lotniska 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, a załogi śmigłowców SAR wykorzystają lądowisko zlokalizowane na terenie 8. Batalionu Saperów MW w Dziwnowie.

Samoloty i śmigłowce BLMW będą prowadzić działania SAR na poligonach morskich wzdłuż całego wybrzeża. Scenariusz manewrów przewiduje poszukiwanie rozbitków w wodzie i nad lądem a także podejmowanie poszkodowanych z pokładów okrętów. Wsparcie poszukiwań prowadzonych przez załogi śmigłowców zapewni załoga samolotu patrolowego. Na wyznaczonych akwenach załogi Bryz będą również prowadzić rozpoznanie jednostek nawodnych i określać charakter ich działań. Jednocześnie na poligonie morskim w rejonie Półwyspu Helskiego załogi śmigłowców Mi-14PŁ będą doskonalić umiejętności w poszukiwaniu zanurzonego okrętu podwodnego. Łącznie podczas czterech dni ćwiczenia samoloty i śmigłowce lotnictwa morskiego spędzą w powietrzu ponad 70 godzin. Na lotniskach BLMW przeprowadzone zostaną ćwiczebne alarmy bojowe, plutony chemiczne będą usuwały pozorowane skażenia a Wojskowa Straż Pożarna 43. Bazy Lotnictwa Morskiego wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kosakowie oraz Państwową Strażą Pożarną w Gdyni przeprowadzą ewakuację personelu i akcję gaszenia pożaru jednego z magazynów. Nad przebiegiem manewrów czuwać będą specjaliści z Dowództwa Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej oraz stanowisk dowodzenia w 43. i 44. Bazie Lotnictwa Morskiego. Ćwiczeniem pokieruje dowódca BLMW kmdr pil. Tadeusz Drybczewski.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej to jednostka wyspecjalizowana w prowadzeniu operacji lotniczych nad obszarami morskimi. Jednym z jej głównych zadań jest prowadzenie działań ZOP obejmujących poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych. To jedna z bardziej skomplikowanych operacji na morskim teatrze działań. Na Bałtyku jest ona dodatkowo utrudniona ze względu na nietypową charakterystykę hydrologiczną tego akwenu, stosunkowo niewielkie głębokości z dużą ilością warstw wody o zmiennej temperaturze i zasoleniu. Efektywne powadzenie działań lotniczych w tym obszarze uzależnione jest od wyszkolenia personelu latającego, wieloletniego zdobywania wiedzy i doświadczeń w trakcie specjalistycznych kursów i ćwiczeń na morzu. Pełne wykorzystanie możliwości śmigłowców zależy też od umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, którzy pełnią rolę oficerów taktycznych. Ich zadaniem jest nie tylko obsługa skomplikowanych systemów ale również zaplanowanie misji i dowodzenie. Realizacja zadań ZOP wymaga między innymi opanowania wybranych zagadnień z zakresu oceanografii, hydrologii czy hydroakustyki. Kolejną domeną działań BLMW jest rozpoznanie obszarów morskich, poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów nawodnych okrętom, naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych a także monitoring czystości wód w Polskiej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku. Te zadania realizowane są głównie przez załogi samolotów Bryza z 44. Bazy Lotnictwa Morskiego. Do zadań lotnictwa morskiego należy również udział w operacjach SAR nad morzem. BLMW jako jedyna w kraju formacja utrzymuje ciągłą gotowość do ich prowadzenia. Obszar odpowiedzialności w tym zakresie obejmuje ponad 30 000 km² powierzchni Bałtyku. W ramach krajowego systemu ratownictwa morskiego i lotniczego całodobowe dyżury pełnią zarówno załogi śmigłowców typu W-3RM Anakonda jak i Mi-14PŁ/R. System ten wspierają również załogi samolotów patrolowych.

Obecnie w strukturze lotnictwa morskiego funkcjonuje Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej i 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie. Na ich wyposażeniu znajdują się samoloty Bryza w wersji patrolowo–rozpoznawczej, monitoringu ekologicznego i transportowej, śmigłowce Mi-14 w wersji zwalczania okrętów podwodnych i ratowniczej, śmigłowce pokładowe SH-2G, ratownicze W-3RM oraz Mi-17 i Mi-2.

Źródło / Autor: DGRSZ

Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska