Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyróżniona na EGNOS Service Provision Workshop 2015 w Kopenhadze