22. BLT: Pożegnanie kpt. pil. Mariusza Wiączkowskiego

AE6A1930_DxO

W dniu 02 października 2015 r. odbyła się uroczystość odchodzącego na wyższe stanowisko słuzbowe kpt. Mariusza WIĄCZKOWSKIEGO.

kpt. pil. Mariusz Wiączkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył w roku 1998 i uzyskał tytuł inżyniera dowódcy – pilota samolotu.

Po promocji oficerskiej zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe
w 9. pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim, gdzie obejmuje stanowisko pilota, następnie starszego pilota eskadry lotniczej. Od samego początku pełnienia zawodowej służby wojskowej zostaje również oddelegowany do 41. pułku lotnictwa mysliwskiego w Malborku, celem wykonywania lotów na samolocie MiG-21.

Po rozformowaniu pułku w Zegrzu Pomorskim, kpt. Wiączkowski zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe w nowosformowanej 41 eskadrze lotnictwa taktycznego w Malborku zajmując kolejno stanowiska: starszego pilota, starszego instruktora i szefa sekcji szkolenia lotniczego oraz dowódcy klucza lotniczego.

Po rozformowaniu eskadry od dnia 01.01.2011 r. pełni obowiązki
w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego, na stanowisku oficera sekcji szkolenia lotniczego.

kpt. pil. Mariusz WIĄCZKOWSKI dwukrotnie uczestniczył w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Litwie: ORLIK 2 oraz ORLIK 4
(w roku 2008 oraz 2012).

Z dniem 05.10.2015 r. kpt. Mariusz WIĄCZKOWSKI rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe szefa sekcji standaryzacji i oceny – instruktora – pilota
w Dowództwie 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

Jednocześnie z dniem objęcia obowiązków na nowym stanowisku służbowym Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 1661 z dnia 05.08.2015 r. kpt. Mariusz WIĄCZKOWSKI został mianowany na stopień MAJORA.

Źródło: 22. BLT

Autor: mjr Dariusz Mazurkiewicz
Zdjęcie: 22. BLT