22. BLT: Pożegnanie ppłk mgr inż. Roberta GURZĘDY

gurzeda

W dniu 29 września 2015 r. w Sali Tradycji 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystść pożegnania ppłk Roberta Gurzędy odchodzącego celem dalszego pełnienia służby do 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

ppłk Robert GURZĘDA jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (specjalność: eksploatacja uzbrojenia lotniczego), którą ukończył w roku 1990 i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektromechanika. Po promocji oficerskiej został skierowany do 7. pułku lotnictwa bombowo – rozpoznawczego w Powidzu, gdzie kolejno zajmuje stanowiska służbowe: dowódcy klucza eksploatacji urządzeń rozpoznawczych, dowódcy klucza eksploatacji uzbrojenia lotniczego oraz kierownika sekcji uzbrojenia.

Po rozformowaniu pułku od dnia 01.01.2000 r. zostaje wyznaczony na stanowisko inżyniera sekcji inżynieryjno – lotniczej w 6. eskadrze lotnictwa taktycznego w Powidzu, a następnie od dnia 08.03.2004 r. młodszego specjalisty oraz szefa sekcji w Dowództwie 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a po jej przeformowaniu w Dowództwie 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Od dnia 07.01.2014 r. ppłk Robert GURZĘDA pełni obowiązki szefa logistyki w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku.

Z dniem 01.10.2015 r. rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostaje wyznaczony na stanowisko służbowe zastępcy dowódcy bazy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Źródło / Autor: 22. BLT

Zdjęcie: 22/ BLT