DGRSZ: W drodze na Trident Juncture 2015

img_02-wylot-do-hiszpanii-starachowice-wrocuaw-2109-28

Ponad 600 polskich żołnierzy weźmie udział w największych od lat ćwiczeniach NATO pod kryptonimem Trident Juncture 2015. Główna część komponentu drogą lądową i powietrzną dotarła już do Hiszpanii, gdzie przygotowuje się do manewrów.

Pierwszy konwój 40 pojazdów przyjechał do Hiszpanii 18 września, w 4 dni pokonując ponad 2 tys. kilometrów. Kolejni polscy żołnierze zostali przetransportowani do rejonu ćwiczeń m.in. na pokładzie samolotu C-17 Globemaster III, wydzielonego do tego zadania przez wspólną jednostkę strategicznego transportu lotniczego Heavy Airlift Wing. Do przerzutu użyte zostaną również polskie samoloty C-130 oraz C-295, część sprzętu dotrze także drogą morską.

W rozpoczynającym się 3 października ćwiczeniu weźmie udział blisko 36 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska z ponad 30 państw członkowskich oraz partnerskich NATO. Trident Juncture 2015 będzie sprawdzianem zdolności sił sojuszu do przemieszczenia wojsk na teatr działań oraz testem gotowości Połączonego Dowództwa Sił w Brunssum do dowodzenia Siłami Odpowiedzi NATO (SON) zestaw 2016.

Polski komponent liczy 640 żołnierzy, ponad 200 pojazdów i przyczep oraz 8 statków powietrznych (6 samolotów F-16, C-295 oraz C-130). Główna część to blisko 400-osobowa Grupa Zadaniowa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (GZ OPBMR), której trzon stanowią żołnierze z 4 Pułku Chemicznego z Brodnicy. W składzie Sił Odpowiedzi NATO zestaw 2016 Grupa Zadaniowa wystąpi ona jako wielonarodowa Command Joint CBRN Task Force, a w jej składzie znajdą się również żołnierze z Bułgarii, Czech, Danii, Rumunii, Słowenii, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Dowodzić nimi będzie polski oficer, podpułkownik Piotr Wachna.

Oprócz chemików, w ćwiczeniu wezmą udział m.in. żołnierze i sprzęt z 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 1 Brygady Logistycznej, 10 Brygady Logistycznej, 1 Pułku Saperów, 5 Pułku Chemicznego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Żandarmerii Wojskowej.
Manewry odbędą się w kilku lokalizacjach na terenie Europy, a główne siły polskiego komponentu ćwiczyć będą w Hiszpanii, w Portugalii oraz we Włoszech.

Szczegółowe informacje na temat Trident Juncture 2015 (w tym informacje o akredytacji dziennikarzy) znajdują się na stronie ćwiczenia http://www.jfcbs.nato.int/trident-juncture.aspx

Źródło: DGRSZ
Autor: mjr Michał Romańczuk/DG RSZ, kpt. Artur Skaralewicz/4pchem
Zdjęcie: plut. Artur Szczukiecki