Zakończyło się Forum CYBERSEC 2015

IMG_8988

– Utworzenie przez NATO wspólnych oddziałów zajmujących się cyberbezpieczeństwem, zacieśnienie i zwiększenie efektywności współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa między sektorem publicznym i prywatnym, stworzenie skutecznych mechanizmów zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa dotyczących infrastruktury krytycznej oraz utrzymanie dotychczasowej formuły zarządzenia Internetem – to najważniejsze wnioski płynące z zakończonego właśnie w Krakowie CYBERSEC 2015. Forum to największa w Europie konferencja poświęcona problemom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
– Musimy wybrać najlepsze rozwiązania, które wzmocnią poziom cyberbezpieczeństwa. Dlatego warto w tym względzie wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. CYBERSEC spełnił swoje zadanie i jestem przekonana, że jest to doskonała platforma dzielenia się najlepszymi rozwiązaniami w tym zakresie. – mówiła podsumowując CYBERSEC Joanna Świątkowska z Instytutu Kościuszki, dyrektor programowa forum.
Eksperci zgromadzeni na krakowskiej konferencji CYBERSEC wielokrotnie podkreślali, że sprawy cyberbezpieczeństwa powinny przestać być rozpatrywane w oderwaniu od dotychczasowej dyskusji na temat przyszłości Europy czy kontaktów transatlantyckich – Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni powinno stać się ważnym tematem międzynarodowych rozmów – zaznaczał w czasie drugiego dnia forum Jurand Drop, wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Karsten Geier przedstawiciel niemieckiego MSZ dodawał: – Dziś wszystko jest cyber, ale cyber nie jest wszystkim.
Zdaniem Janrno Limnella profesora cyberbezpieczeństwa, obszar cyber można nazwać Dzikim Zachodem, gdzie różni bohaterowie robią, co chcą, bez żadnej kontroli – W obszarze cyberbezpieczeństwa linia pomiędzy pokojem, a wojną jest nieustannie zamazywana – podkreślał ekspert uniwersytetu Aalto w Finlandii.
O całościowym i ponadgranicznym spojrzeniu na sprawę cyberbezpieczeństwa mówił Paul Nicholas, dyrektor ds. bezpieczeństwa Microsoft. – Globalne normy bezpieczeństwa państw byłyby najlepszym rozwiązaniem. Pozwoliłyby nam na lepsze zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jestem przekonany, że współczesny świat tego potrzebuje.
Uczestnicy Forum zwracali również uwagę na potrzebę bliskiej współpracy w tej sferze między sektorem publicznym a prywatnym – Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to cele państw i biznesu są ze sobą zbieżne, choć często obydwie strony realizują je w odmienny sposób – przekonywał z kolei Chris Gow z CISCO. W podobnym tonie wypowiadał się również wiceprezes zarządu Exatel, Andrzej Tymecki. – Wypracowanie efektywnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa państwa, powinno uwzględniać głosy wszystkich podmiotów, które, z tą problematyką stykają się na co dzień – mówił.
Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa zostało zorganizowane przez Instytut Kościuszki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Kraków Convention Bureau i Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Na liście prelegentów Cybersec znaleźli się między innymi: zastępca sekretarza generalnego NATO, Sorin Ducaru, przedstawiciele kancelarii prezydenta, BBN, resortów Obrony Narodowej, Administracji i Cyfryzacji, MSZ, służb specjalnych. W Krakowie nie zabrakło również ekspertów z Polskich i Europejskich uczelni czy przedstawicieli największych światowych firm informatycznych
i teleinformatycznych

***
Podczas dwóch dni intensywnych debat, CYBERSEC zgromadziło najważniejszych przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji międzynarodowych, NGO oraz przedstawicieli sektora biznesu. Znaleźli się wśród nich firmy dostarczające bezpiecznych rozwiązań, w tym: Microsoft, Cisco, Exatel, Polska Grupa Zbrojeniowa, FireEye, Fidelis Cybersecurity, Fortinet, Enea, KGHM, BGK, PERN „Przyjaźń” S.A., PZU, PKO BP, BalaBit – dla których bezpieczeństwo cybernetyczne infrastruktury krytycznej oraz klientów jest najwyższym priorytetem. Partnerzy merytoryczni CYBERSEC: EY i Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wśród patronów honorowych m.in.: Minister Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Skarbu Państwa, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa składało się z czterech ścieżek tematycznych: PAŃSTWO, WOJSKO, BIZNES i PRZYSZŁOŚĆ. W ścieżce PAŃSTWO, uczestnicy dyskutowali nad najbardziej optymalnym sposobem dostosowania polityk publicznych do nowych cyfrowych realiów. Ścieżka WOJSKO poświęcona była nowym strategiom
i doktrynom obronnym, które powinny uwzględniać działania w cyberprzestrzeni. W ścieżce BIZNES, eksperci starali się wypracować rekomendacje dla polityk cyberbezpieczeństwa mające na celu zbudowanie synergii i stałej współpracy
w wymiarze publiczno-prywatnym. Z kolei ścieżka PRZYSZŁOŚĆ, umożliwiła analizę kluczowych zagrożeń, szans i wyzwań związanych z przyszłością i dynamicznym rozwojem cyberprzestrzeni.

Źródło / Autor: CYBERSEC

Zdjęcie: CYBERSEC