Kategorie
Szybki news

PAŻP: Wystartował kolejny kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego

nowy_kurs_29.06.15_d

Grupa 17 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła dziś kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego.
Kandydaci przeszli nabór przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019. Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych. Wprowadzane w tym roku zmiany w systemie szkolenia, takie jak intensyfikacja programu, optymalne wykorzystanie kadry szkoleniowej oraz stworzenie nowoczesnej bazy symulatorowej, przyspieszą czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy.

Kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego to kilkanaście miesięcy szkolenia teoretycznego i praktycznego, w trakcie którego każdy kolejny etap zdobywania wiedzy i umiejętności kończy się egzaminem. Wieloetapowe szkolenie jest prowadzone według nowych, znacznie zmodernizowanych programów i planów szkolenia w jednostce, lepiej dostosowanych do środowiska pracy kontrolerów ruchu lotniczego (KRL).

Standardowy harmonogram szkolenia obejmuje:
w ramach szkolenia wstępnego:
– szkolenie teoretyczne – kurs podstawowy BASIC (12 – 13 tygodni);
– sesja egzaminacyjna – teoretyczna (2 tygodnie);
– szkolenie teoretyczne – kurs w zakresie uprawnienia RATING (6 – 7 tygodni);
– sesja egzaminacyjna – teoretyczna (2 tygodnie);
– szkolenie praktyczne – symulatorowe – kurs w zakresie uprawnienia RATING (5-5,5 miesiąca);
– egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL Student-Air Traffic Controller Licence);

w ramach szkolenia na docelowym miejscu pracy:
– szkolenie praktyczne w jednostce (OJT – On-the-Job Training) na stanowisku operacyjnym – (9-10 miesięcy);
– egzamin praktyczny przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL Air Traffic Controller Licence);

Szkolenie kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego prowadzone jest przez wysokokwalifikowanych specjalistów, doświadczonych pracowników PAŻP oraz czynnych zawodowo instruktorów – kontrolerów ruchu lotniczego.

Aktualnie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w ramach szkolenia wstępnego, szkoli się już 66 kandydatów na krl, wyłonionych w poprzednich naborach. Ponadto do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego przygotowuje się 44 praktykantów-kontrolerów posiadających licencję
S-ATCL.

Wszyscy, którzy chcą zdobyć zawód kontrolera ruchu lotniczego, a wyróżniają się ponadprzeciętną spostrzegawczością, refleksem, szybkim kojarzeniem faktów, wyobraźnią przestrzenną, odpornością na stres oraz dobrze znają język angielski mogą zgłaszać się na następny nabór planowany jesienią br. (przełom września i października).

Zapraszamy!

Źródło: PAŻP

Autor: PAŻP

Zdjęcie: K. Dybowski PAŻP

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat