PAŻP: Wystartował kolejny kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego