Żołnierze! Pracownicy Wojska! Drodzy Przyjaciele!

Lech Majewski

Dobiega końca zawodowa służba wojskowa, którą miałem przywilej pełnić przez niemal 43 lata oraz stanowiąca jej zwieńczenie kadencja na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Całe moje dorosłe życie wypełniała służba. To jej wymogom i potrzebom podporządkowywałem swoje plany, decyzje i osobiste wybory. Dzisiaj, w szczególnym czasie refleksji i podsumowań, jestem przekonany, że decyzja o wyborze drogi żołnierza Wojska Polskiego była słuszna.

Gdy z perspektywy ponad 40 lat doświadczeń patrzę na Siły Zbrojne i to jak wraz z upływem lat zmieniła się Polska jestem dumny, że wraz z Wami mogłem brać udział w tej wielkiej zmianie. Odczuwam radość, że jestem żołnierzem Wojska Polskiego, armii która dzięki wysiłkowi oficerów, podoficerów, szeregowych żołnierzy i pracowników wojska zapracowała na szacunek Polaków i sojuszniczą wiarygodność.

Jak dużo zaangażowania i determinacji to wymagało widziałem w jednostkach wojskowych, podczas ćwiczeń na poligonach i rejonach operacji poza granicami kraju. Nieodłącznie towarzyszyła mi refleksja, że pomimo upływu czasu, głębokich zmian organizacyjnych i technologicznych, niezmienne pozostało jedno – idea służby Ojczyźnie. Tak jak przed wiekami, tak i dzisiaj łączy ona żołnierzy Wojska Polskiego.

Jako młody człowiek wybrałem stalowy mundur lotnika. W Siłach Powietrznych stawiałem swoje pierwsze kroki i zdobywałem kolejne dowódcze doświadczenia. Tytuł i służba pilota lotnictwa wojskowego to dla mnie zaszczyt i nieprzemijająca pasja – od zawsze ważna część życia. Świadomość wspaniałych tradycji polskich skrzydeł ale i liczne doświadczenia współpracy z żołnierzami innych rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb. Przekonanie, że aby sprostać wyzwaniom współczesności niezbędny jest połączony wysiłek wszystkich polskich żołnierzy.

Kolejne lata mojej drogi żołnierza-dowódcy wypełniały coraz bardziej odpowiedzialne zadania i wyzwania. Gdy wspominam miniony czas, widzę jak wiele cennych doświadczeń stało się moim udziałem Zaliczam do nich zarówno rutynowe obowiązki, jak i ważne wydarzenia, wyznaczające etapy rozwoju Sił Zbrojnych, udział w których traktuję jako prawdziwy przywilej.

W pamięci zachowuję ćwiczenia, spotkania, odprawy i dyskusje podporządkowane nadrzędnym potrzebom budowania bezpieczeństwa Polski i Polaków. Jednak najważniejsi dla mnie byli i pozostają ludzie. Odczuwam ogromną radość, że na niełatwej, dowódczej drodze spotkałem przełożonych, podwładnych i partnerów współpracy, z których ogromnej wiedzy i bogatego doświadczenia tak obficie mogłem czerpać. Ludzi nietuzinkowych, których kompetencje, odpowiedzialność i rzetelność stanowiły zawsze ważny drogowskaz postępowania. Ale uczyłem się i wciąż uczę od każdego z Was. Za tę możliwość serdecznie dziękuję!

W ostatnich latach, wcielając w życie idee reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, miałem zaszczyt łączyć w jeden sprawny organizm dotychczas odrębne dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Ten skomplikowany proces, wymagał wsparcia, współpracy i ponadnormatywnego wysiłku wielkiej rodziny Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czas budowania nowego modelu współdziałania wszystkich rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i służb zbiegł się z niepokojącym wzrostem poziomu zagrożeń w Europie Wschodniej. Nowym wyzwaniom oraz oczekiwaniom społeczeństwa wobec Sił Zbrojnych mogliśmy i możemy stawiać czoła dzięki zaangażowaniu oraz właściwej realizacji zadań przez żołnierzy wszystkich stopni i pracowników wojska.

Dlatego, w tej szczególnej dla mnie chwili, obecnym i byłym żołnierzom Wojska Polskiego, z którymi zetknął mnie los, serdecznie dziękuję za wsparcie, na które mogłem nieprzerwanie liczyć. Dziękuję za wspólną służbę i codzienną troskę o jakość Sił Zbrojnych. To dzięki Waszemu systematycznemu wysiłkowi możliwa była intensyfikacja procesu szkolenia, rozwój współpracy międzynarodowej, realizacja obowiązków państwa-gospodarza czy przyśpieszenie modernizacji technicznej.

Przekazując wyrazy szacunku, oraz słowa podziękowania życzę dumy i satysfakcji z doświadczania jakościowych zmian, które z Wojska Polskiego czynią armię nowoczesną, na miarę potrzeb i ambicji Polski XXI wieku. Życzę satysfakcji w służbie i pracy, uznania przełożonych oraz szacunku podwładnych. Życzę także osobistego szczęścia i pogody ducha.

Miałem zaszczyt bycia pierwszym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzisiaj proszę Was o wsparcie dla nowego Dowódcy, Pana gen. dyw. dr. Mirosława Różańskiego. Jestem pewny, że mój następca, tak jak ja dotychczas, zawsze będzie mógł liczyć na Państwa wiedzę, umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie.

DOWÓDCA GENERALNY

RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

gen. broni pil. Lech MAJEWSKI