Kategorie
News Polska

WSOSP: Zakończenie służby w WSOSP

WSOSP Svencas

W dniu 24 czerwca 2015 roku, Rektor-Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel uroczyście pożegnał oficera Sił Zbrojnych Łotwy mjr. Edmundsa Svencsa, kończącego dwuletnią służbę w Ośrodku Szkolenia Personelu TZKOP. Uroczystość zakończyła się wpisem żegnanego żołnierza do kroniki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz uhonorowaniem za duży wkład pracy na rzecz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przez kadrę Ośrodka.

Mjr Edmunds Svencs był pierwszym zagranicznym żołnierzem, pełniącym obowiązki w Ośrodku Szkolenia Personelu TZKOP w latach 2013-2015. Podczas pracy w Ośrodku w znaczącym stopniu przyczynił do rozwoju i akredytacji programu szkolenia JTAC w Polsce.

Źródło: WSOSP

Zdjęcie: WSOSP

Autor: WSOSP

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska