Kategorie
Lotnictwo cywilne

Puchar Polski Modeli Samolotów w Dęblinie

plakat PP2015c

INFORMACJA

Pucharu Polski Modeli Latających Makiet Samolotów
w Dęblinie

1. Organizator:

Aeroklub „Orląt” w Dęblinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, Naukowe Koło Młodych Konstruktorów WSOSP.

2. Podstawa:

1. Wpis do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym na rok 2015.

2. Opłata za wpis do kalendarza.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI i Regulaminem Sportowym AP. Zawodnicy muszą posiadać aktualną na 2015 r Licencję Sportową AP.

3. Miejsce zawodów:

Dęblin Lotnisko

4.Obsada zawodów:

Organizator zawodów: Jarosław Matyszczak – Dyrektor Aeroklubu

Kierownik zawodów: Adam Wetoszka – Kierownik Sekcji Modelarskiej

Osoby zaangażowane w

organizację – Stanisław Lizak

Wojciech Mięsiak

Bogusława Mięsiak

Jolanta Wetoszka

Sędzia główny Piotr Piszczek

Sędzia Wiesław Szymkowski

Sędzia Janusz Krupa

Sędzia startowy Krzysztof Mucha

Komentator zawodów Marek Pruchniak

5. Termin zawodów:

12 -14 czerwca 2015 r.

6. Klasy modeli:

F4C (15 kg)

F4G (20 kg)

F4H (15 kg)

Organizator zapewnia wagę firmy Guang Yu*

7. Opłaty startowe:

Klasa F4C, F4H i F4G – 70 zł.

8. Miejsce startów:

Płaszczyzna Postoju Samolotów (PPS-1) na lotnisku Dęblin.

9. Przyjazd uczestników sprawy organizacyjne:

Przyjazd uczestników i rejestracja zawodników 12.06.2015 r. od godz. 17.00.
Wstępna ocena modeli ze względów organizacyjnych przewidziana jest dn. 12.06.2015 r. w czasie od godz. 18.00 – 22.00.

Po przyjeździe do Dęblina należy zgłosić się na Biuro Przepustek Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w celu potwierdzenia przyjazdu na liście zawodników oraz wydania przepustek.

Następnie należy skontaktować się telefonicznie z Kierownikiem zawodów (601888872). Samochód należy zaparkować na parkingu wskazanym przez organizatora.

Wszelkie odstępstwa od niniejszej procedury należy zgłaszać do kierownika zawodów.

10. Harmonogram zawodów:

12.06.2015r. (piątek):

17.00-20.00 – przyjazd zawodników, rejestracja.

18.00-22.00 – wstępna ocena modeli.

13.06.2015r. (sobota):

08.00 – odprawa zawodników, – hangar WSOSP.

80.30 -12.00 – ocena statyczna modeli.

12.00 -13.00 – obiad.

13.00 -19.00 – 1 kolejka lotów.

19:30 – kolacja (domek pilota).

(Czas i kolejki lotów po ocenie statycznej mogą być regulowane w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych i czasu oceny statycznej)

14.06.2015r. (niedziela):

08.00 – 11.00 – 2 kolejka lotów, (ewentualnie dokoń-czenie lotów z soboty).

11.00-15.00 – 3 kolejka lotów.

16.00 – zakończenie zawodów.

11. Protesty:

Po wpłaceniu wadium w wysokości 150 zł protest rozpatrują sędzia główny
i kierownik zawodów. W przypadku nie uwzględnienia protestu wadium nie podlega zwrotowi.

12. Zakwaterowanie we własnym zakresie lub indywidualnie według podanych informacji:

-Hotele na terenie WSOSP w związku z dużym obciążeniem są w trakcie uzgadniania. Cena około 50-60 zł za dobę.

Rezerwacja w hotelach na terenie WSOSP należy dokonać za pośrednictwem kierownika zawodów.

– możliwość wjazdu przyczepą kempingową po wcześniejszym zgłoszeniu i zajęcie miejsca przy aeroklubie (łazienka i toaleta w pomieszczeniu aeroklubu).

Poza terenem lotniska:

– Dęblin, Motel w Forcie. tel. 81 8663933, kom. 502565005

– Puławy, Hotel Izabela, www.izabella.pl

– Puławy, Hotel Prima, www.hotelprima.pl

13. Wyżywienie we własnym zakresie lub indywidualnie według podanych informacji:

Stołówka WSOSP:

– śniadanie 12 zł.

– obiad 11 zł.

Zamówienie posiłków w związku z tym, że organizator opłaca je „z góry” należy potraktować poważnie. Zamówienie posiłków należy zgłosić organizatorowi na kilka dni przed zawodami. Za zamówione posiłki w przypadku niekorzystania z nich należy uiścić opłatę lub odwołać w jak najkrótszym czasie.

Kantyna w Wydziale Lotnictwa:

czynna:

pon.-piątek- 7.30 – 14.30

sobota, niedziela – 10.00 – 13.00

Organizator prosi o wzięcie ze sobą nośników elektronicznych w celu pozyskania zdjęć i materiałów z zawodów.

Organizator informuje o możliwości zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych
w Dęblinie.

14. Osoba odpowiedzialna za korespondencję, uzgodnienia i zgłoszenia:

Adam Wetoszka

ul. Gen. Urbanowicza 10/5

08-521 Dęblin

tel. 601888872

wetoad@op.pl

Aeroklub  “Orląt”

e-mail: aerode@wp.pl

Aeroklub  “Orląt”
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 1
Dęblin 08-521

Lp. Abonent Tel. Fax. Nr. telefonu
Nr wojskowy Nr cywilny
1. Dyrektor / Księgowość X X 517 690 81 551 76 90
2. Wyszkolenie X X 517 468 81 551 74 68

Zgłoszenie do zawodów (formularz zgłoszeniowy, zał. 1.) należy przesłać mailem na dwa tygodnie przed zawodami na adres wetoad@op.pl pobierając go ze strony aeroklubu „Orląt” lub organizatora.

Opracował:

Adam Wetoszka

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska