Kategorie
News Polska

DGRSZ: Dowódca Generalny gościem Wszechnicy Obronności AON

4_3

Gen. broni pil. Lech Majewski był gościem Wszechnicy Obronności Akademii Obrony Narodowej. Do słuchaczy i wykładowców uczelni wygłosił wykład dotyczący wniosków z pierwszego okresu funkcjonowania Dowództwa Generalnego RSZ.
Generał Majewski, który odwiedził Rembertów na zaproszenie rektora-komendanta AON płk. prof. Dariusza Kozerawskiego omówił obszary odpowiedzialności gestorskiej i szkoleniowej naszego dowództwa, opowiedział o planach wzmocnienia obecności wojska w tzw. ścianie wschodniej, intensyfikacji szkolenia rezerwistów, modernizacji technicznej oraz udziale jednostek podległych DGRSZ w inicjatywach międzynarodowych i projektach bilateralnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Generał Majewski podkreślił, że efektami zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, w tym utworzenia DGRSZ, są osiągnięcie przez nasze wojsko zdolności do realizacji szkolenia w wymiarze połączonym oraz wzrost interoperacyjności z wojskami innych państw NATO oraz udoskonalenie procedur wsparcia państwa-gospodarza.

Źródło: DGRSZ
Zdjęcie: DGRSZ
Autor: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska