Kategorie
News Polska

Zmarł płk nawig. mgr Czesław Gagajek

W dniu 6 maja 2015 roku, zmarł w Warszawie, w wieku 92 lat, płk nawig. mgr Czesław Gagajek, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Stowarzyszenia Lotników Polskich. Śp. płk nawig. mgr Czesław Gagajek, całe życie związany był z lotnictwem wojskowym i cywilnym, był jednym z ostatnich oficerów pierwszej powojennej promocji w Dęblińskiej „Szkole Orląt”, gdzie również uczył następne pokolenia pilotów i nawigatorów. Przez wiele lat sprawował odpowiedzialne stanowiska w Centralnym Zarządzie Lotnictwa Cywilnego i w PLL „LOT”. Był też wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Lotników Polskich. Był inicjatorem założenia Oddziału Warszawskiego – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie od 22 listopada 1994 r. do 19 listopada 2002 roku był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Był ikoną Lotnictwa Polskiego. Był wychowawca wielu pokoleń lotników polskich. Napisał ponad 20 artykułów wspomnieniowych, które zamieszczał w wielu periodykach lotniczych m.in.: „Skrzydlatej Polsce” i „Przeglądzie WLOP”. Opublikował książkę „Jak odrodził się Dęblin” i był jednym z pionierów powojennej odbudowy Dęblińskiej „Szkoły Orląt”. Msza święta żałobna odbędzie się 14 maja 2015 roku o godzinie 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ulicy Długiej w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach (wejście – II Brama św. Honoraty, godzina 13.30). Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Czyżyk

Autor: płk dr inż. Henryk Czyżyk

płk dr inż. Henryk Czyżyk - oficer z wieloletnim stażem w Wojskach Lotniczych i w Siłach Powietrznych. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w: 9. plm, 2. plm "Kraków", 3. DLMB, CSD, Dowództwie WLOP, COP oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Specjalista z dziedziny lotnictwa, radiolokacji i łowiectwa. Obecnie szef Sekretariatu ds. Działalności Racjonalizatorskiej Sił Powietrznych.