Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Informacja w sprawie egzaminów teoretycznych poprzedzających wydanie licencji i uprawnień lotniczych na podstawie szkoleń odbytych wg wymagań JAR-FCL

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje na podstawie art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 (Dz. U. L 311 z 25.11.2011, z późn. zm.), że osoby, które ukończyły szkolenia zgodnie z wymaganiami JAR-FCL oraz złożyły wniosek o wydanie licencji przed 8 kwietnia 2013 r., ale nie przystąpiły w tym okresie do co najmniej jednego egzaminu teoretycznego są zobowiązane do uzupełnienia wniosku o aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w pkt FCL.025(a)(2) i (3) ww. rozporządzenia. Powyższe jest warunkiem rozpoczęcia przez nich procesu egzaminowania. Jednocześnie Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ULC przypomina, iż proces szkolenia i egzaminowania kandydata, który rozpoczął szkolenie pod wymaganiami JAR-FCL, należy bezwarunkowo zakończyć przed dniem 8 kwietnia 2016 r.

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne