ULC: Nowa ustawa o prawach konsumenta – wspólna akcja informacyjna UOKiK i ULC