16. BRL: Wizyta wicepremiera w batalionie w Jarocinie

Wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski 3 listopada odwiedzili 16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk. Gospodarzami wizyty w jednostce byli zastępca dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Rościsław Stepaniuk i dowódca batalionu ppłk Andrzej Galan. Z ministrem i dowódcą spotkał się też burmistrz miasta i gminy Jarocin, Stanisław Martuzalski.
Dowódca 16 brl przedstawił gościom lokalizację, historię oraz główne zadania jedynej takiej jednostki w strukturach Sił Zbrojnych RP. Zaznaczył, że liczba realizowanych przez saperów z Jarocina przedsięwzięć z roku na rok rośnie. Ppłk Galan wspomniał również o tym, że batalion był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, władze państwowe i samorządowe.

Wicepremier Tomasz Siemoniak przyznał, że już podczas poprzedniej wizyty w 2011 roku był pod wrażeniem dokonań i wysokiego poziomu wyszkolenia żołnierzy, a kolejna wizyta potwierdza jego odczucia oraz zasadność funkcjonowania batalionu w obecnej strukturze i lokalizacji.

Generał broni pil. Lech Majewski stwierdził, że jarociński batalion wykonuje zadania na bardzo wysokim poziomie, co było zauważalne już w Siłach Powietrznych. Obecnie zaś „szesnasty” działa w nowych strukturach na rzecz całego wojska. „Jako jedna z pierwszych jednostek batalion osiągnął wymagany poziom ukompletowania stanowisk żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych”, wskazał dowódca generalny.

Minister wraz z dowódcą generalnym obejrzał pokaz sprzętu inżynieryjno-budowlanego, użytkowanego w jednostce. Wizytę zakończyły spotkanie z żołnierzami 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk, grupowe zdjęcie oraz wpisy gości do księgi pamiątkowej jednostki.

3

Źródło: DGRSZ
Autor: por. Grzegorz Jasianek
Zdjęcie: DGRSZ