Katowice Airport – ILS znowu działa na pyrzowickim lotnisku

W czwartek 18 września br. o godzinie 2.00 w nocy do użytku operacyjnego w Katowice Airport został oddany, po okresowym wyłączeniu, system ILS umożliwiający lądowania w warunkach ograniczonej widzialności i niskim pułapie chmur.

Wyłączenie systemu ILS było związane z budową nowej drogi startowej pyrzowickiego lotniska. Obszar ochronny anteny ścieżki schodzenia (ILS-GP) oraz sama antena kolidowały z tą inwestycją. Ukończenie tego niezwykle ważnego dla rozwoju pyrzowickiego lotniska przedsięwzięcia nie byłoby możliwe bez przeniesienia tej pomocy nawigacyjnej na południową stronę obecnie używanej drogi startowej, co wiązało się z koniecznością czasowego wyłączenia systemu ILS. Wszystko po to, by można było dokończyć budowę południowej krawędzi nowej drogi startowej i drogi kołowania R, nakładających się na strefę operacyjną anteny ILS-GP w dotychczasowej lokalizacji. Po dokładnej analizie system został wyłączony w momencie, w którym w Katowice Airport, zgodnie z długoletnimi, historycznymi danymi meteorologicznymi złe warunki atmosferyczne występują najrzadziej.

Dotrzymanie harmonogramu prac związanych z przeniesieniem radiolatarni ścieżki na południową stronę czynnej drogi startowej sprawia, że lotnisko ponownie pracuje w swojej nominalnej I kategorii operacyjnej, co w kontekście zbliżającego się sezonu niepewnych warunków atmosferycznych, pozwala z optymizmem patrzeć na poprawę płynności ruchu lotniczego w Katowice Airport oraz ograniczenie opóźnień i przekierowań samolotów na inne lotniska do minimum.

Aktualnie w Katowice Airport dostępny jest ILS CAT I, co oznacza, że przy jego wykorzystaniu można lądować przy widzialności pionowej nie mniejszej niż 60 metrów odniesionej do elewacji pasa startowego i minimalnej widzialności wzdłuż drogi startowej wynoszącej 550 metrów. W 2016 roku załogi statków powietrznych lądujących w Katowice Airport, już na nowej drodze startowej, będą mogły korzystać z systemu ILS CAT II przy użyciu którego można lądować, gdy podstawa chmur nie jest mniejsza niż 30 metrów nad ziemią, a widzialność wzdłuż drogi startowej wynosi minimum 300 metrów. Nowa droga startowa Katowice Airport do użytku operacyjnego oddana zostanie w II kwartale 2015 roku.

Pomimo braku systemu ILS w okresie od czerwca do końca sierpnia br. pyrzowickie lotniska pobiło rekord liczby pasażerów. W ciągu tych trzech miesięcy w Katowice Airport w ruchu ogółem odprawiono 1,04 mln pasażerów, o 11% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Prawie 35% wzrost zanotowano przy łącznej liczbie 556 539 obsłużonych turystów czarterowych. Z kolei od początku roku obsłużono 1 850 660 podróżnych, to o 95 tys. więcej (+5%) niż w okresie od stycznia do sierpnia zeszłego roku. Prognozy wskazują, że w 2014 r. zostanie pobity rekord odprawionych pasażerów w skali roku i będzie ich ok. 2,7 mln, w tym aż 900 tys. w ruchu czarterowym (ok. 760 tys. w 2013 r.).

Źródło / Autor: Lotnisko Katowice

Zdjęcie: Lotnisko Katowice