ULC: Pierwsze posiedzenie Grupy Zadaniowej ICAO w sprawie lotów w strefach zagrożonych konfliktem

W dniu 15 sierpnia 2014 roku w siedzibie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu zakończyło się pierwsze dwudniowe spotkanie Grupy Zadaniowej w sprawie zbadania ryzyka dla lotnictwa cywilnego wynikającego z lotów w strefach zagrożonych konfliktami (TF RCZ). Specjalna grupa została utworzona w związku z wypadkiem samolotu Malaysia Airlines lotu MH17 w celu doprecyzowania zadań i procedur odnoszących się do minimalizacji ryzyka w strefie konfliktu w cywilnej przestrzeni powietrznej.

Pierwsze posiedzenie Grupy otworzył Przewodniczący Rady ICAO dr Olumuyiwa Benard Aliu, który pokreślił globalny kontekst wypadku lotu MH17 i przypomniał o wyjątkowych wyzwaniach, z którymi będą musieli się zmierzyć uczestnicy Grupy i przedstawiciele branży lotniczej.
Pierwszego dnia spotkania wybrano również przewodniczącego Grupy. Został nim David McMillan – Przewodniczący Flight Safety Foundation. Pan Mcmillan przedstawił szczegółowe informacje na temat oczekiwanych wyników i zakres prac Grupy. „Szukamy pilnych, praktycznych rozwiązań, które pozwolą nam zmierzyć się z nowymi zagrożeniami” – podkreślił.

Niektóre z praktycznych działań, które zostały zaproponowane podczas dyskusji, uwzględniały możliwe metody, dzięki którym państwa członkowskie mogłyby udoskonalać i udostępniać różnego rodzaju informacje potrzebne do tworzenia bardziej kompleksowych ocen ryzyka w strefach konfliktów. Zgłoszone propozycje obejmują wypracowanie bardziej szczegółowych wymogów odnoszących się do kryteriów związanych z ostrzeganiem o strefie konfliktu.

„Priorytetem branży lotniczej jest zawsze bezpieczeństwo pasażerów i załogi, którzy chcą dzięki naszej globalnej sieci połączeń dostać się szybko i niezawodnie w dowolne miejsce na świecie”, podkreślił przewodniczący Rady ICAO dr Aliu. „Okoliczności wypadku lotu MH17 spowodowały powstanie bardzo skomplikowanych wyzwań, w szczególności dla państw członkowskich , ale także dla linii lotniczych, portów lotniczych i dostawców usług żeglugi powietrznej. Jednakże jestem bardzo zadowolony z przedstawionych pomysłów i jestem przekonany, że Rada ICAO będzie mogła rozważyć kilka dojrzałych propozycji podczas najbliższego Posiedzenia”.

Grupa Zadaniowa zbierze się ponownie w dniach 25-26 sierpnia i będzie miała na celu dostarczenie wstępnych wyników prac Grupy na 203. Sesję Rady ICAO, która odbędzie się w październiku tego roku.

Źródło / Autor: ULC