ULC: Pierwsze posiedzenie Grupy Zadaniowej ICAO w sprawie lotów w strefach zagrożonych konfliktem