Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Piąte spotkanie komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Uprzejmie informujemy, że na terenie Portu Lotniczego Kraków-Balice, w dniach 26-27 czerwca 2014 roku odbyło się piąte spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Licznie obecni przedstawiciele portów lotniczych, specjaliści z zakresu SMS i zagrożeń powodowanych przez zwierzęta oraz ornitolodzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach na temat prezentowanych zagadnień. Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostały ciekawe i szczegółowe prezentacje dot. praktycznych metod zapobiegania zagrożeniom ze strony ptaków poprzez likwidację kolonii gawronów w otoczeniu lotniska w Radomiu i stosowania polityki utrzymania wysokiej trawy na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach oraz przedstawicielki Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. możliwości uzyskiwania zezwoleń na odstępstwa od obowiązujących zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt.

W ramach wniosków ze spotkania należy podkreślić konieczność podjęcia wspólnych działań z przedstawicielami PAŻP oraz przewoźników lotniczych. Dla prawidłowego działania systemu umożliwiającego minimalizowanie zagrożeń konieczne jest również określenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających prowadzenie skutecznych działań. W trakcie spotkania organizatorzy konferencji umożliwili uczestnikom spotkania zapoznanie się imponującą infrastrukturą sokolarni lotniskowej.

Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyły:
• zastosowania zasad SMS i zrównoważonego rozwoju w lotniskowym programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta – dr Dionysios Ntampakis, z Uniwersytetu Wildau, (prezentacja w języku angielskim). Dr Ntampakis przedstawił również swoje doświadczenia z 6 letniej pracy na lotnisku w Atenach dotyczące zapobiegania zagrożeniom ze strony zwierząt;
• uzyskiwania zezwoleń na odstępstwa od obowiązujących zakazów z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt
• analizy przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 – w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych przez zwierzęta;
• uzgodnienia projektu procedury zbierania szczątków zwierząt i ich identyfikacji, która będzie mogła być stosowana przez lotniskowe służby operacyjne odpowiedzialne za zagrożenia ze strony zwierząt;
• propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6, zmierzającej do zdefiniowania na nowo obszaru wokół lotniska, który będzie mógł być skuteczniej kontrolowany przez zarządzających lotniskami, szczególnie w kontekście hodowli gołębi zagrażających bezpieczeństwu operacji lotniczych;
• problemu powodowanego przez bociany gniazdujące blisko lotnisk oraz możliwości uzyskania pozwolenia RDOŚ na usuwanie gniazd;
• doświadczeń dotyczących likwidacji kolonii gawrona (Corvus frugilegus) w otoczeniu lotniska;
• doświadczeń dot. stosowania „polityki utrzymania wysokiej trawy;
• statystki zdarzeń statków powietrznych ze zwierzętami rejestrowanych na lotniskach cywilnych i wojskowych.

Harmonogram działań oraz prezentacje przedstawiane podczas spotkania udostępniane będą sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu w zakładce Lotniska – Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

zdjecie_2

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: ULC

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat