ULC: Piąte spotkanie komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami