ULC: Publikacja statystyk przewozów pasażerskich i cargo za pierwszy kwartał 2014 roku

Informujemy, że zostały opublikowane dane dotyczące przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2014 roku oraz dane o przewozach cargo za 2013 rok oraz pierwszy kwartał 2014 roku.

Dzięki nowym możliwościom w zbieraniu danych statystycznych Urząd zdecydował się rozdzielić publikację danych dotyczących cargo przewożonego na pokładach samolotów i cargo lotniczego, obsługiwanego przez porty lotnicze, które przewożone jest ruchem naziemnym. Z uwagi na trudności w kompleksowym zebraniu danych dotyczących ruchu cargo przewożonego ruchem naziemnym, tego typu dane zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

W przypadku przewozów pasażerskich polskie porty lotnicze obsłużyły w pierwszym kwartale 2014 blisko 5 mln pasażerów, co stanowi 6,4% wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku i jest wynikiem o 1,8 punktu procentowego lepszym od portów ACI. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku większości pozostałych wskaźników polski rynek również wypada lepiej na tle benchmarków europejskich i światowych miniony kwartał należy uznać za dobry.

Dynamiczniej niż w Europie rozwijały się w Polsce przewozy międzynarodowe, przy czym do tego wzrostu niemal w równym stopniu przyczynili się przewoźnicy sieciowi i niskokosztowi. Polskie lotniska zanotowały też 3,1% wzrost przewozów krajowych. Wynik ten był wprawdzie niższy od portów lotniczych ACI, świadczy jednak o poprawie w tej kategorii ruchu.

Dynamiczny wzrost ruchu odnotowano również w przypadku przewozów regularnych. Wiodącym kierunkiem pod względem dodatniej dynamiki ruchu była Norwegia. Warto też odnotować, że na rynku przewozów z i do Niemiec doszło do znaczącej zmiany struktury siatki połączeń. Dodatkowo w pierwszym kwartale 2014 roku polski rynek przewozów czarterowych po raz pierwszy od połowy 2012 roku zanotował dodatnią dynamikę przewozów pasażerskich (+7,4%).

Zapraszamy do zapoznania się całą analizą przewozów pasażerskich w pierwszym kwartale 2014 roku oraz pozostałymi statystykami.

Źródło / Autor: ULC