Polska zaprasza firmę Raytheon do udziału w ostatniej fazie postępowania przetargowego dotyczącego programu „Wisła”

Inspektorat Uzbrojenia MoN poinformował, że zakończył dialog techniczny dotyczący programu „Wisła”, ogólnokrajowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. W rezultacie firma Raytheon – oferująca system Patriot – została zaproszona do udziału w formalnym postępowaniu związanym z pozyskaniem zestawów „Wisła”. Drugim konkurentem jest konsorcjum EUROSAM (Thales i MBDA-France) oferujące zestaw SAMP/T.

Dwuetapowy dialog techniczny stanowił część fazy analityczno-koncepcyjnej programu Wisła. Jego celem było uszczegółowienie wymagań taktyczno-technicznych dotyczących nowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Wybrane rozwiązania techniczne miały spełniać następujące kryteria (1) być operacyjne, (2) znajdować się na uzbrojeniu państw NATO oraz (3) zapewniać znaczący udział polskiego przemysłu obronnego w produkcji, serwisowaniu oraz dalszej modernizacji zestawów.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że znaleźliśmy się w finale programu „Wisła” — powiedział Dan Crowley, prezes Raytheon Integrated Defense Systems. – Podjęliśmy działania, aby dostarczyć Polsce najbardziej zaawansowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który jest dziś używany w 12 krajach na całym świecie, i zamierzamy współpracować z polskim przemysłem w celu zbudowania systemu Patriot nowej generacji”.

System Patriot jest nieustannie modernizowany, tak aby mógł sprostać stale ewoluującym zagrożeniom i prezentować najnowszy poziom technologiczny z każdym kolejnym wdrożeniem i modernizacją. Dziś system Patriot jest jedynym sprawdzonym w walce systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który chroni Stany Zjednoczone i sprzymierzone siły na całym świecie. Globalna społeczność złożona z 5 państw NATO oraz przyszłych partnerów Patriot oferuje Polsce szereg korzyści związanych z udoskonalaniem systemu, szkoleniami, konserwacją, testowaniem, logistyką i podziałem kosztów. Raytheon będzie współpracował z polskimi partnerami nad kierunkami przyszłego rozwoju technologicznego systemu Patriot. Firma zidentyfikowała wiele obszarów, w których udział może mieć polski przemysł, takich jak :integracja, systemy dowodzenia, ulepszone radary i technologie rakietowe.

Źródło / Autor: Raytheon