Staże wakacyjne w USA dla najlepszych polskich studentów

The Boeing Company, Chevron, Citi, Pittsburgh Glass Works i Westinghouse będą gościć czternastu studentów z Polski na wakacyjnych stażach w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej. Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji odbyła się 10 czerwca w Warszawie w Przedstawicielstwie w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W inauguracji wziął udział Ambasador USA w Polsce Stephen Mull, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz przedstawiciele firm goszczących stażystów, organizacji wspierających i uczestnicy staży.

Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa (Polish-American Internship Initiative – PAII) jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Uznanie dla tej inicjatywy wyrazili Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych we wspólnym oświadczeniu podczas ich spotkania w Białym Domu w grudniu 2010 roku. Przedsięwzięcie, będące elementem Programu Stypendiów Pomostowych, jest realizowane przez Fundację Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: „Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa stwarza utalentowanym polskim studentom wyjątkową sposobność zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia w wiodących korporacjach amerykańskich. Firmy te, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, uczą młodych ludzi czerpać korzyści z życia w globalnym i zróżnicowanym kulturowo świecie.”

Oferta staży w USA jest skierowana przede wszystkim do uczestników dwóch programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych oraz studentów-wolontariuszy programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”. O staże mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach, pochodzący ze wsi i małych miast, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Organizatorzy pokrywają również część kosztów podróży oraz pomagają przyszłym stażystom w uzyskaniu wizy.

W trzech poprzednich edycjach 59 uzdolnionych, młodych Polaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych na staże w firmach: Chevron, Citi, GE Hitachi, Pittsburgh Glass Works, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft oraz Westinghouse Electric Company. W tym roku do grona przedsiębiorstw oferujących staże dołączyła The Boeing Company.

Źródło / Autor: Boeing