ILOT: Wizyta polskiej delegacji w siedzibie ONZ w Wiedniu

Instytut Lotnictwa ufundował kopię obrazu Jana Matejki – „Mikołaj Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Od dziś obraz stanowi część stałej ekspozycji w Biurze ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA) w Wiedniu. Uroczyste odsłonięcie kopii odbyło się 11 czerwca 2014 roku. Razem z obrazem na wystawę stałą trafił także model pierwszego polskiego satelity naukowego „LEM”.
Dyrektor Instytutu Lotnictwa – profesor Witold Wiśniowski oraz profesor Piotr Wolański, wraz z polską delegacją parlamentarną wzięli udział w 57. posiedzeniu Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.
Oprócz udziału w posiedzeniu, celem wizyty było przekazanie na wystawę stałą kopii obrazu Jana Matejki – „Mikołaj Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” oraz modelu satelity „LEM”.
W uroczystości odsłonięcia obrazu wzięła udział Dyrektor Biura ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA) – Simonetta di Pippo. Polską delegację przywitał Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze NZ i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu – Przemysław Grudziński.
Z okazji przekazania artefaktów na wystawę stałą profesor Piotr Wolański wygłosił krótkie przemówienie, w którym odniósł się do postaci Mikołaja Kopernika oraz przybliżył zagranicznym gościom jego biografię. Wyjaśnił także dlaczego nazwy „LEM” i „Heweliusz” zostały wybrane dla polskich satelitów wchodzących w skład międzynarodowej konstelacji „BRITE”.
Obie polskie satelity zostały zbudowane we współpracy Centrum Badań Kosmicznych z Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentowany model satelity „LEM” został ufundowany przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Do powstania i przekazania kopii obrazu Jana Matejki na wystawę stałą w UNOOSA w Wiedniu przyczynili się: profesor Witold Wiśniowski, Minister Tadeusz Sławecki, dr Włodzimierz Lewandowski z KBKiS PAN oraz profesor Piotr Wolański – Przewodniczący KBKiS PAN.
Kopia obrazu wykonana przez Łukasza Zedlewskiego została w całości ufundowana przez Instytut Lotnictwa.
Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa towarzyszyli polskiej delegacji parlamentarnej w skład której wchodzili m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP – Jerzy Wenderlich, Wiceminister Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki, posłowie Bogusław Wontor, Jan Bury, Maciej Mroczek i Waldemar Sługocki z Grupy Parlamentarnej ds. Przestrzeni Kosmicznej, Otylia Trzaskalska-Stroińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, dr Włodzimierz Lewandowski z KBKiS PAN, Zygmunt Rafał Trzaskowski – Prezes Hertz Systems Ltd., oraz Bogdan Janowski i Beata Żylinska z Kancelarii Sejmu RP.

ilot-przekazanie-obrazu

Źródło: ILOT

Autor: ILOT

Zdjęcie: ILOT