ULC: Posiedzenie Dyrektorów Generalnych UE w Brukseli