ULC: Posiedzenie Dyrektorów Generalnych UE w Brukseli

W dniu 2 czerwca 2014 roku w Brukseli odbyło się posiedzenie Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Unii Europejskiej (DGCA UE). W spotkaniu wziął udział Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski.

Podczas posiedzenia Dyrektorzy Generalni Lotnictwa Cywilnego omówili szereg kwestii związanych z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, relacjami z kluczowymi partnerami, sprawy związane z zwiększaniem synchronizacji pomiędzy lotniczymi regulacjami w UE i zwiększaniem wkładu UE w procesie wypracowywania standardów ICAO.

W dalszej części spotkania uczestnicy przedyskutowali dokumenty związane z Jednolitą Europejską Przestrzenią Powietrzną (SES) włączając w to Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej (FAB). Poruszono również tematy związane z ochroną lotnictwa cywilnego, prawem pracy w lotnictwie cywilnym, kwestie własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych oraz ochrony środowiska w lotnictwie.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się ponadto ze sprawozdaniem podgrupy powołanej przez Radę Zarządzającą EASA (EASA MB).

Źródło: ULC

Autor: ULC