ULC: Spotkanie dotyczące Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych z udziałem ULC