ULC: Spotkanie dotyczące Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych z udziałem ULC

W czwartek 29 maja br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie robocze dotyczące przyszłości i rozwoju Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci potencjalnych użytkowników platform bezzałogowych, środowiska naukowego oraz przemysłu, w tym także Przewodniczący Zespołu ds. bezzałogowych statków powietrznych, Paweł Szymański.

Spotkanie miało na celu wypracowanie tez stanowiących podstawy czerwcowej konferencji, której meritum stanowić będę założenia do prezydenckiego programu budowy platform bezzałogowych szerokiego przeznaczenia, opartego na polskiej myśli technicznej.

W czasie rozmowy poruszone zostały następujące kwestie:

Narodowy Program Systemów Bezzałogowych (NPSB) wspólną platformą działania przemysłu, nauki i użytkowników.
Propozycja rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych uczestników NPSB.
Propozycja tematów wystąpień i zagadnień do dyskusji w ramach NPSB podczas czerwcowej konferencji organizowanej przez BBN.
Uczestnicy dyskutowali o stworzeniu odpowiednio funkcjonującego mechanizmu budowy systemów bezzałogowców (przeznaczenia nie tylko militarnego, opartego w możliwie jak największym stopniu na polskiej myśli technicznej i rodzimym przemyśle), który jest konieczny z punktu widzenia krajowych możliwości ekonomicznych i technologicznych.

Przyjęto ponadto, że Narodowy Program Systemów Bezzałogowych to zdefiniowana platforma współdziałania trzech środowisk: użytkowników, świata nauki, przemysłu. To mechanizm wymiany poglądów, zmierzający do opracowywania i finansowania określonych projektów i programów na potrzeby konkretnych użytkowników (np. Sił Zbrojnych, służb porządku publicznego, określonych podmiotów gospodarki narodowej).

Podczas spotkania, przedstawiciel urzędu wskazał na potrzebę wspólnej pracy nad przepisami wykonywania lotów bezzałogowych, które umożliwią w przyszłoci rozwój polskich systemów bezzałogowych oraz zapewnią odpowiedni stopień bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Kolejnym etapem rozmów będzie konferencja, w wyniku której powstaną założenia Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. Uczestnicy, reprezentujący możliwie największą liczbę przyszłych użytkowników, środowisk naukowych i przemysłowych, w wyniku wspólnej debaty, zaproponują rozwiązania, których efektem będzie powstanie krajowego systemu budowy platform bezzałogowych w jak największym stopniu opartego na rodzimych rozwiązaniach technologicznych.

Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo na stronie BBN.

Źródło: ULC/BBN