ULC: Rozporządzenie MIR ws. warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że w dniu 22 maja 2014 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczych przy użyciu samolotu (Dz. U. 2014 r, poz.663). Podstawą dla jego wydania jest upoważnienie ustawowe zawarte w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu.

Przepisy niniejszego rozporządzenia regulują kwestie, które mają wpływ na ograniczenie czasu lotu i służby członka załogi statku powietrznego w przewozie lotniczym. Rozporządzenie określa maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych w przypadku lotów z jednym pilotem oraz lotów medycznych w nagłych wypadkach i stanowi uzupełnienie wymagań OPS 1 zawartych w części Q Załącznika III do rozporządzenia 3922/91 zgodnie z art. 8 ust.4 rozporządzenia nr 3922/91 (względem wymagań OPS 1.1105 pkt 6, OPS 1.1110 pkt 1.3 oraz 1.4.1, OPS 1.1115, OPS 1.1125 pkt 2.1).  Ponadto, rozporządzenie uwzględnia rozwiązania wypracowane i funkcjonujące do tej pory, a przez to sprawdzone w praktyce. Dotychczas, w zakresie niniejszej materii odnoszącej się do przewozu lotniczego przy użyciu samolotu obowiązywało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1841).

Rozporządzenie przewiduje, iż warunki rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu określone w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się nie później, niż po upływie pełnego okresu rozliczeniowego następującego po dniu wejścia w życie rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść rozporządzenia

Źródło / Autor: ULC