ILOT: XIV Konferencja Nauki i Technologii w Ohio

W dniach 15-16 maja 2014 odbyła się XIV Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii w Columbus, Ohio. Gospodarzem konferencji był Ohio State University. W konferencji wzięło udział 50 uczestników z Polski i taka sama ilość ze strony amerykańskiej. Instytut Lotnictwa reprezentowali: dyrektor Instytut Lotnictwa i pomysłodawca cyklu konferencji polsko-amerykańskich – prof. Witold Wiśniowski oraz prof. Piotr Wolański.
Organizatorami tegorocznej konferencji był Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Ohio State University w Columbus, Ohio.
Celem konferencji były wymiana myśli oraz zacieśnienie relacji miedzy polskimi i amerykańskimi partnerami w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz wysokich technologii.
Gości konferencji przywitali: Dean Williams z Wydziału Inżynierii Ohio State University oraz Wiceminister Gospodarki – Grażyna Henclewska.
Program konferencji podzielony został na pięć sesji plenarnych: energia, systemy lotnicze, obrona i bezpieczeństwo, rolnictwo precyzyjne, technologie lotnicze i kosmiczne oraz współpraca polsko-amerykańska.
Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa wzięli udział w sesji dotyczącej technologii lotniczych i kosmicznych.
Dyrektor Witold Wiśniowski wygłosił przemówienie w języku angielskim pt. „Conception of PhD studies at Warsaw Aviation Institute”. Przedstawione zostały założenia współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa a Ohio State University w zakresie studiów doktoranckich. Współpraca ta miałaby polegać na wymianie studenckiej pomiędzy obiema instytucjami, konsultacjach dotyczących programu studiów, wymianie kadry profesorskiej oraz przyznawaniu wspólnych dyplomów.
Dyrektor Instytutu Lotnictwa wspomniał również o wspólnej inicjatywie Instytutu Lotnictwa oraz Politechniki Warszawskiej dotyczącej uruchomienia studiów magisterskich z zakresu technologii lotniczych i kosmicznych. Z okazji konferencji wystosowano oficjalne zaproszenie skierowane do profesorów z Ohio State University dotyczące prowadzenia wykładów dla studentów. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Technologii Lotniczych i Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, które oficjalnie rozpocznie swoją działalność we wrześniu 2014 roku.
Dyrektor Witold Wiśniowski wyraził także nadzieję na uzyskanie amerykańskiej akredytacji dla polsko-amerykańskich studiów magisterskich i doktoranckich.
W dalszej części konferencji profesor Piotr Wolański przedstawił referat pt. „Developments of the auxiliary rocket propulsion system for satellites and spacecrafts”.
W konferencji uczestniczyli specjaliści reprezentujący kluczowe polskie i amerykańskie instytucje naukowe i przemysłowe:
GE Aviation, Sikorsky Aircraft, Federal Aviation Administration, United Technology Corporation, Leads Advanced Products, West Virigina University, Babcock and Wilcox, Electric Power Research Institute, NASA Glenn Research Center, Pratt & Whitney,
Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, GE Poland, Instytut Technik Innowacyjnych – EMAG, WB Electronics S.A., Akademia Obrony Narodowej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych “OBRUM”, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Ambasada Polski w Waszyngtonie, Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.
Konferencję zorganizował George Osypowicz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Polsko-Amerykańskiej oraz Prezes Fundacji Wymiany Innowacji w Nauce i Technologii, we współpracy z Michaelem Benzakeinem – Dyrektorem Centrum Napędów i Energii z Ohio State University oraz Witoldem Wiśniowskim – Dyrektorem Instytutu Lotnictwa.
Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki.

XIV-Konferencja-Polsko-Amerykańska-Nauki-i-Technologii

Źródło: ILOT
Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT / Na zdjęciu: James M. Free – Dyrektor NASA Glenn Research Center, Profesor Piotr Wolański oraz Dyrektor Instytutu Lotnictwa – Profesor Witold Wiśniowski.