Lublin stawia na współpracę lubelskich firm w zakresie zaawansowanych technologii lotniczych

Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski oraz Zarząd PZL-Świdnik 14 kwietnia br. podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Podczas uroczystości, która odbyła się na Zamku Lubelskim podkreślono wkład Lubelszczyzny w rozwój polskiego lotnictwa oraz zapewniono o wzajemnej współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, nauką a otoczeniem biznesowym.

Przemysł lotniczy to jedna z pereł polskiej gospodarki, która jest trwale i od bardzo dawna związana z Lubelszczyzną. Już w 1920 roku, najwcześniej w niepodległej Polsce, podjęto w Lublinie produkcję samolotów Ansaldo A–1 Balilla i A–300 na licencji włoskiej. Na Lubelszczyźnie były i są zlokalizowane tak różne rodzaje aktywności lotniczej, jak przemysł lotniczy, lotnictwo wojskowe, w tym szkolenie kadr dla lotnictwa, a także szkolnictwo cywilne. Bogata historia i wieloletnie doświadczenie oraz cele jakie stawia sobie Miasto Lublin w kontekście przyjętej Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 dotyczące wzmacniania potencjału gospodarczego były przyczynkiem do inspiracji utworzenia Lubelskiego Klastra Nowoczesnych Technologii Lotniczych.

„Lotnictwo to branża wręcz predystynowana do rozwoju klastrów. Sektor lotniczy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Intensywność nakładów na badania
i rozwój polskich firm lotniczych należy do największych na świecie. Dlatego cieszymy się, że udało nam się zainspirować lubelskie środowisko do współpracy. Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie klastra doprowadzi do poprawy konkurencyjności podmiotów gospodarczych w nim uczestniczących a lubelska branża lotnicza powróci do światowej ligi” – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Klaster jest strukturą ułatwiającą przepływ informacji, sprzyjającą procesom uczenia się
i pobudzającą innowacyjność. Uważany jest za najbardziej dojrzałą formę organizacji produkcji, którą wyróżnia ponadprzeciętna konkurencyjność. Głównym celem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych jest wzrost innowacyjności oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych jego członków, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu konkurencyjności wszystkich firm biorących udział w projekcie.

„Jestem przekonany, że utworzenie klastra lotniczego przyczyni się do podnoszenia innowacyjności firm w nim działających. Nie jest jednak prostą sumą poszczególnych podmiotów, ale powstałą w wyniku interakcji i synergii, przestrzenną formą organizacji produkcji zwiększającą elastyczność i konkurencyjność. Inwestujemy w nową jakość kontaktów między przedsiębiorcami opartą na współzależnościach, kooperacji i zaufaniu” – dodał Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Koordynatorem Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych została spółka PZL-Świdnik, która podejmie się działania w zakresie m.in. budowy sieci powiązań pomiędzy członkami Klastra dla efektywnego wykorzystania istniejących możliwości rozwoju zaawansowanych technologii, w tym branży lotniczej poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz rozwój regionalnych powiązań kooperacyjnych.

„Ambitna inicjatywa powołania klastra lotniczego na Lubelszczyźnie zakłada założenie wiodącego w Polsce centrum naukowego, łączącego przemysł, lokalne samorządy, możliwości środowiska akademickiego i już istniejące sieci biznesowe. Cieszymy się, że PZL-Świdnik, wraz z miastem Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim, będzie mógł prowadzić i rozwijać tę ideę. Dzisiejsze porozumienie jest pierwszym krokiem na naszej długiej drodze i szansą na przyszłą współpracę z podobnymi klastrami, już istniejącymi na terenie Unii Europejskiej“ – stwierdził Nicola Bianco, dyrektor zarządzający PZL-Świdnik.

PZL-Świdnik, który z powodzeniem od ponad 60 lat powiązany z produkcją lotniczą jest naturalnym wyborem na koordynatora Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Dzięki zaangażowaniu spółki budowa marki klastra, jako środowiska wysoce innowacyjnego, wspierającego rozwój nowoczesnej gospodarki w Lublinie
i w województwie lubelskim zostanie spełniony.
„Zakładamy ten klaster, aby móc jeszcze lepiej zorganizować już istniejącą współpracę firm z branży lotniczej na Lubelszczyźnie” – mówi Mieczysław Majewski, prezes zarządu PZL-Świdnik.

Koncepcja potrójnej helisy zakłada udział w inicjatywie klastrowej podmiotów ze sfery biznesu, nauki i administracji publicznej. Dlatego do współpracy przy dalszym rozwoju Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych zostaną zaproszone uniwersytety, jednostki naukowo – badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego. W dalszej perspektywie nie wykluczona jest również szersza współpraca ponadregionalna oraz międzynarodowa.

klaster-lublin

Źródło / Autor: Urząd Miasta Lublin

Zdjęcie: Urząd Miasta Lublin