ULC: Spotkanie konsultacyjne w zakresie przepisów wykonywania lotów z widocznością (VFR)

Informujemy, iż w dniu 24 marca 2014 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy ul. Marcina Flisa 2 w Warszawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem będą przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR) przy zmniejszonej widzialności (tzw. minima VMC). W ramach spotkania będzie również możliwa dyskusja dotycząca wytycznych Prezesa Urzędu w sprawie dobrej praktyki w zakresie nadzoru instruktorskiego nad uczniem-pilotem w trakcie wykonywania przez niego samodzielnych lotów, w szczególności lotów z widocznością (VFR).

Spotkanie organizowane jest w związku z trwającym procesem dostosowywania przepisów krajowych z zakresu ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 923/2012 (tzw. „SERA”).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie udziału do dnia 20 marca br. na adres: mkotlinski@ulc.gov.pl Prosimy o zatytułowanie e-maila: „Spotkanie ws. minimów VFR i nadzoru instruktorskiego”.

Źródło / Autor: ULC